LEGE nr. 147 din 22 iulie 2019 pentru modificarea și completarea Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010

EMITENT PARLAMENTUL ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 24 iulie 2019 Având în vedere prevederile Directivei 2011/85/UE a Consiliului din 8 noiembrie 2011 privind cerințele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 306 din 23 noiembrie 2011, ținând cont de concluziile exprimate în […]

Continue Reading