Hotărârea Curții în cauza C-107/23 PPU | Lin Combaterea fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene: normele naţionale privind prescripţia în materie penală trebuie să permită o prevenire şi o reprimare efective

Instanţa naţională este obligată, în principiu, să înlăture normele sau jurisprudenţa naţionale care creează un risc sistemic de impunitate pentru asemenea infracţiuni Mai mulţi resortisanţi români condamnaţi la pedepse cu închisoarea pentru evaziune fiscală privind printre altele taxa pe valoarea adăugată (TVA), au sesizat Curtea de Apel Braşov (România) pentru a contesta condamnarea lor definitivă, […]

Continue Reading

ANAF a publicat un material informativ privind tratamentul fiscal al veniturilor realizate de persoanele fizice din transferul de monedă virtuală, criptomonede

Agenția Națională de Administrare Fiscală a elaborat și publicat Broșura privind tratamentul fiscal al veniturilor realizate de persoanele fizice din transferul de monedă virtuală., criptomonede. Persoanele care realizează venituri din transferul de monedă virtuală au obligația de a declara aceste venituri prin completarea și depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate […]

Continue Reading

HOTĂRÂRE nr. 70 din 16.09.2021 privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19

Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgențăgenerată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de 15.09.2021, realizatăla nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției,în contextul necesității de menținere a condițiilor socio – economice necesaredesfășurării activităților specifice economiei naționale, concomitent cu realizarea unuinivel de alertă adecvat la nivelul […]

Continue Reading

HOTĂRÂRE privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precumși unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu modificările și completările ulterioare,precum și de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu datade 15 mai 2020, în […]

Continue Reading

HOTĂRÂRE nr. 58 din 10.12.2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de 09.12.2020, realizată la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției,luând în considerare persistența unui număr crescut de persoane infectate pe teritoriul național, precum și apariția zilnică a unor cazuri noi de […]

Continue Reading

LEGE nr. 229 din 25 noiembrie 2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației

EMITENT PARLAMENTUL ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 26 noiembrie 2019 Parlamentul României adoptă prezenta lege. ARTICOL UNIC Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75 din 7 septembrie 2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea […]

Continue Reading

ORDONANȚĂ nr. 20 din 21 august 2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 23 august 2019 În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VII poziția a 2-a din Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță. Articolul I Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în […]

Continue Reading

NORME METODOLOGICE din 12 august 2019 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean

EMITENT MINISTERUL TRANSPORTURILOR Nr. 1.158 din 12 august 2019MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Nr. 2.336 din 12 august 2019 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 19 august 2019 Notă Aprobate prin ORDINUL nr. 1.158/2.336/2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 684 din 19 august 2019. Articolul 1 Prezentele norme metodologice stabilesc cadrul de aplicare a […]

Continue Reading

ORDONANȚĂ nr. 13 din 12 august 2019 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019

EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 14 august 2019 În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță. Articolul 1 Bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2019, aprobate prin Legea […]

Continue Reading

HOTĂRÂRE nr. 565 din 8 august 2019 privind rechemarea și numirea unui consul general

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul Românei adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1 Domnul Adrian Georgescu se recheamă din calitatea de consul general, șef al Consulatului General al României la Milano, Republica Italiană. Articolul 2 Domnul Adrian Georgescu își va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare […]

Continue Reading