HOTĂRÂRE nr. 70 din 16.09.2021 privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19

Legislatie

Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență
generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de 15.09.2021, realizată
la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției,
în contextul necesității de menținere a condițiilor socio – economice necesare
desfășurării activităților specifice economiei naționale, concomitent cu realizarea unui
nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de Management al
Situațiilor de Urgență
ținând cont de existența unor limitări a activităților din anumite domenii economice
cauzate de răspândirea virusului SARS-Cov-2 și raportat la existența unor elemente
obiective (testare, vaccinare sau trecere prin boală) care reduc semnificativ riscul
epidemiologic al persoanelor, este necesară reglementarea condițiilor de desfășurare a
acestor activități pentru o rată de incidență mai mare decât cea prevăzută la momentul
actual,
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din O.U.G. nr. 21/2004
privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și
completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5, art. 9 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 44 și art. 71 din
Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 și art. 4 din
Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența
Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu modificările și completările
ulterioare
Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1 – Se propune modificarea și completarea măsurilor adoptate pentru
prevenirea răspândirii și controlul infecțiilor generate de virusul SARS-CoV-2, valabile pe
perioada stării de alertă, după cum urmează:

a) În localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de
locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, desfășurarea competițiilor
sportive organizate în spații închise sau deschise, poate fi realizată cu participarea
spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, doar dacă toți
participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoane care prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi
de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoane care se află în
perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARSCoV-2 și sunt asigurate măsuri pentru purtarea măștii de protecție și o distanță de
minimum 1 metru între spectatori;

b) În localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de
locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, organizarea și desfășurarea
activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte poate fi
realizată cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului,
doar dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoane
care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoane
care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării
infectării cu SARS-CoV-2 și este asigurată purtarea măștii de protecție;

c) În localitățile unde incidența cumulată la 14 zile mai mare de 3/1.000 de
locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, organizarea și desfășurarea în
spații deschise a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor
evenimente culturale poate fi realizată cu participarea a cel mult 1.000 de spectatori,
doar dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoane
care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoane
care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării
infectării cu SARS-CoV-2 și este asigurată purtarea măștii de protecție;

d) În localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de
locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, organizarea de evenimente
private în spații închise (nunți, botezuri), în saloane, cămine culturale, restaurante,
baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente poate fi realizată cu participarea a maximum
200 de persoane, doar dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoane care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția
cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui
test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore,
respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu SARS-CoV-2 și este asigurată o suprafață de minimum 2 mp
pentru fiecare persoană;

e) În localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de
locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, organizarea de cursuri de
instruire și workshop-uri pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor
finanțate din fonduri europene poate fi realizată cu participarea unui număr de
maximum 150 de persoane în spații închise, respectiv maximum 200 de persoane
în spații deschise, doar dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete
de vaccinare, persoane care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția
cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui
test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore,
respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu SARS-CoV-2 și sunt asigurate măsuri pentru purtarea măștii de
protecție și o suprafață de minimum 2 mp pentru fiecare persoană;

f) În localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de
locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, organizarea de conferințe în
spații închise poate fi realizată cu participarea unui număr de maximum 150 de
persoane, doar dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARSCoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
persoane care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test
antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv
persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu SARS-CoV-2 și sunt asigurate măsuri pentru purtarea măștii de
protecție și o suprafață de minimum 2 mp pentru fiecare persoană;

g) În localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de
locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, organizarea de mitinguri și
demonstrații poate fi realizată cu participarea unui număr de maximum 100 de
persoane, doar dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARSCoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
persoane care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test
antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv
persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu SARS-CoV-2 și cu respectarea următoarelor măsuri:

1) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către
toți participanții;
2) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în
spațiul în care se desfășoară mitingul sau demonstrația;
3) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și
asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană acolo unde este posibil;
4) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materialele pe
perioada desfășurării mitingului sau a demonstrației;
5) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea
contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.

h) În localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de
locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, activitatea cu publicul a
operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum
al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor
și cafenelelor, în spații închise, poate fi realizată în intervalul orar 0500-0200 până la
50% din capacitatea maximă a spațiului, doar dacă toți participanții sunt persoane
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, persoane care prezintă rezultatul negativ al unui test
RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul
negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
vechi de 48 de ore, respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi
și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2;

i) În localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de
locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, activitatea cu publicul a
operatorilor economici care desfășoară activități în baruri, cluburi și discoteci poate fi
realizată în intervalul orar 0500-0200 până la 30% din capacitatea maximă a spațiului,
doar dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

j) În localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de
locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, desfășurarea activității cu publicul
a operatorilor economici în domeniul sălilor de sport/fitness în spații închise, poate fi
realizată cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului,
doar dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoane
care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoane
care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării
infectării cu SARS-CoV-2 și este asigurată o suprafață de minimum 7 mp pentru fiecare
persoană;

k) În localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de
locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, desfășurarea activității cu publicul
a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc poate fi realizată cu
participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, doar dacă
toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care
au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoane care prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi
de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoane care se află în
perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARSCoV-2;

l) În localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de
locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, desfășurarea activității
operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spații închise
poate fi realizată în intervalul orar 0500-2400 până la 50% din capacitatea maximă a
spațiului, doar dacă însoțitorii copiilor sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARSCoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
persoane care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test
antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv
persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu SARS-CoV-2;

m)În localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de
locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, desfășurarea activității cu publicul
a operatorilor economici care administrează piscine interioare poate fi realizată până la
50% din capacitatea maximă a spațiului, doar dacă toți participanții sunt persoane
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, persoane care prezintă rezultatul negativ al unui test
RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul
negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
vechi de 48 de ore, respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi
și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2;

n) În localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de
locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, desfășurarea activității
operatorilor economici care administrează săli de jocuri poate fi realizată în intervalul
orar 0500-0200 până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, doar dacă toți
participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

Art.2 – Dovada vaccinării, testării sau trecerii prin boală pentru îndeplinirea
condițiilor prevăzute la art. 1 pentru cetățenii UE se realizează prin intermediul
certificatului digital al UE privind COVID care va fi verificat de organizator prin aplicația
mobilă de verificare, iar în cazul cetățenilor străini și apatrizi definiți potrivit Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, prin intermediul documentului de vaccinare
emis de unitatea sanitară din afara României unde a fost administrat vaccinul sau, după
caz, a documentului care atestă trecerea prin boală prezentat în limba țării respective și
în limba engleză.

Art.3 – Măsurile prevăzute în prezenta hotărâre produc efecte doar în situația
aprobării lor prin acte normative ale Guvernului sau, după caz, ale conducătorilor
ministerelor sau organelor administrației publice centrale.

Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național
de Management al Situațiilor de Urgență.

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook , Instagram , YouTube .