COMUNICAT din 10 iulie 2019 privind interpretarea dispozițiilor art. 165 alin. (1) și (2) din Legea nr. 263/2010 în legătură cu verificarea condiției ca anumite venituri suplimentare să fi făcut parte din baza de calcul a pensiei

Legislatie
EMITENTÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Publicat pe  www.scj.ro

Dosare în care s-a formulat sesizarea: 762/88/2018, 4217/118/2018Nr. de înregistrare a sesizărilor: 1880/1/2019, 1883/1/2019Data înregistrării sesizării: 10.07.2019
Conținutul sesizării:Interpretarea dispozițiilor art. 165 alin. (1) și (2) din Legea nr. 263/2010 în sensul de a stabili dacă, în scopul verificării condiției ca anumite venituri suplimentare să fi făcut parte din baza de calcul a pensiei, trebuie avută în vedere noțiunea de „bază de calcul a pensiei” astfel cum era definită de dispozițiile art. 10 raportat la art. 21 din Legea nr. 3/1977 în forma inițială respectiv în forma modificată prin art. 3 din Legea nr. 49/1992, după caz, raportat la cuprinsul Anexei nr. 15 la HG nr. 257/2011 sau verificarea trebuie să se raporteze la baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, conform legislației în vigoare în perioada realizării veniturilor salariale, astfel cum este atestată de emitentul adeverinței.