INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate sau de care guvernul a luat act în ședința Guvernului României din 17 iulie 2019

I. HOTĂRÂRI1. HOTĂRÂRE privind modificarea alin. (1) al art. 11 din Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap aprobate prin Hotărârea Guvernului  nr.1017/2018 2. HOTĂRÂRE  privind actualizarea anexei nr.13 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unui imobil […]

Continue Reading