NORME METODOLOGICE din 12 august 2019 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean

EMITENT MINISTERUL TRANSPORTURILOR Nr. 1.158 din 12 august 2019MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Nr. 2.336 din 12 august 2019 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 19 august 2019 Notă Aprobate prin ORDINUL nr. 1.158/2.336/2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 684 din 19 august 2019. Articolul 1 Prezentele norme metodologice stabilesc cadrul de aplicare a […]

Continue Reading

COMUNICAT din 10 iulie 2019 privind aplicarea OUG nr. 57/2015 pentru stabilirea nivelului maxim al salariului de bază cuvenit personalului încadrat într-o agenție națională aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, respectiv a Secretariatului General al Guvernului

EMITENT ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE Publicat pe  www.scj.ro Dosar în care s-a formulat sesizarea: 48063/3/2017Nr. de înregistrare a sesizării: 1885/1/2019Data înregistrării sesizării: 10.07.2019Conținutul sesizării:Dacă, în aplicarea OUG nr. 57/2015, cu modificările ulterioare, pentru stabilirea nivelului maxim al salariului de bază cuvenit personalului încadrat într-o agenție națională aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, respectiv […]

Continue Reading