Bilanţ MAP: În primul semestru au fost împădurite 6.539 ha; s-au realizat regenerări pe 8.545 ha

O suprafaţă de 6.539 hectare a fost împădurită în primul semestru al acestui an, în cadrul măsurii „Minimum 6.000 de hectare împădurite”, în fondul forestier proprietate publică a statului, proprietate publică a UAT şi proprietate privată. De asemenea, s-au realizat regenerări naturale la nivel naţional pe o suprafaţă de 8.545 ha. În total s-au realizat […]

Continue Reading