Bilanţ MAP: În primul semestru au fost împădurite 6.539 ha; s-au realizat regenerări pe 8.545 ha

Social

O suprafaţă de 6.539 hectare a fost împădurită în primul semestru al acestui an, în cadrul măsurii „Minimum 6.000 de hectare împădurite”, în fondul forestier proprietate publică a statului, proprietate publică a UAT şi proprietate privată.

De asemenea, s-au realizat regenerări naturale la nivel naţional pe o suprafaţă de 8.545 ha. În total s-au realizat lucrări de regenerare a pădurilor pe suprafaţa de 15.084 ha, conform bilanţului publicat de Ministerul Apelor şi Pădurilor.

„Cifra nu cuprinde şi suprafeţele pe care le aveam în proiect pentru această toamnă”, precizează MAP într-un comunicat remis AGERPRES.

Totodată, proprietarii de păduri aflate în ariile protejate au beneficiat de un sprijin financiar în valoare de 32 milioane de lei.

˜MAP subliniază că în ceea ce priveşte asigurarea pazei terenurilor forestiere pentru care în prezent nu este asigurată administrarea/serviciile silvice, inclusiv pentru terenurile forestiere la care nu se cunosc proprietarii, în 2019 s-au asigurat serviciile silvice cu bani de la bugetul de stat pentru o suprafaţă de 166.000 ha.

Tot în domeniul pădurilor, a fost actualizat pe site-ul web al Ministerului Apelor şi Pădurilor – Catalogul pădurilor virgine, în care a fost înscrisă o suprafaţă de 6.947 ha păduri virgine şi 22.116 ha păduri cvasivirgine, adică, în total, 29.053 de hectare şi au fost elaborate patru proiecte de hotărâri ale Guvernului pentru exproprierea unei suprafeţe de 88 ha terenuri agricole în vederea realizării perdelelor forestiere de protecţie.

De asemenea, în vederea protejării eficiente a căilor de comunicaţii împotriva înzăpezirii şi buna desfăşurare a circulaţiei rutiere s-au realizat 13 ha de perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A2. AGERPRES

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.