AmCham Romania încurajează profesionalizarea activității de conformitate în cadrul companiilor

Economic

În continuarea proiectelor de sprijinire a companiilor membre în direcția consolidării guvernanței corporative, prin grupul de lucru dedicat acestei arii, AmCham Romania lansează Ghidul privind rolul ofițerului de conformitate, un set de îndrumări practice aplicabile deopotrivă companiilor private și publice.
„În contextul unui climat de afaceri în continuă schimbare, nu putem evidenția suficient importanța implementării unui cadru solid de guvernanță corporativă, corelat cu realitățile prezente. Corporațiile globale se disting în acest domeniu prin alocarea unor echipe dedicate pentru implementarea celor mai bune practici din sectorul privat și din sectorul public. Pornind de la această nevoie crescândă de acces la resurse și bune practici pentru activitatea de conformitate, și construind pe expertiza relevantă a membrilor comunității AmCham, ne bucurăm să oferim un instrument practic care să răspundă acestei nevoi.

Ghidul privind rolul ofițerului de conformitate conține informații despre planificarea, implementarea și evaluarea unei activități funcționale de conformitate, aplicabil companiilor private și publice”, a punctat Radu Florescu,Vice-Președintele AmCham Romania și liderul grupului de lucru AmCham dedicat guvernanței corporative.
În ghidul lansat de AmCham, funcția ofițerului de conformitate este definită ca fiind una de suport, menită să asigure desfășurarea activității după cele mai înalte standarde de etică și conformitate, în baza principiului asumat la nivelul întregii companii conform căruia costul conformității este mai mic decât costul neconformității.
Ghidul oferă îndrumare cu privire la stabilirea celui mai adecvat nivel de încadrare a ofițerului de conformitate în organigrama unei companii, și recomandă alocarea unui rol în forul de conducere, îndeplinind un rol de legătură între conducere și angajați.
Profilul profesionistului care supraveghează programul de conformitate și cultivă o cultură a conformității necesită, conform Ghidului propus de AmCham, experiență și abilități tehnice care să îi permită o bună înțelegere a implicațiilor legislative și o cunoaștere aprofundată a activității companiei precum și a industriei din care face parte. În plus, competențele digitale, de management a proiectelor, gândirea strategică, abordarea proactivă sau inteligența emoțională fac parte din setul de abilități recomandat pentru un ofițer de conformitate.

AmCham va promova aceste recomandări către comunitatea de afaceri precum și către companiile de stat prin prezentări și discuții dedicate și invită în primul rând companiile membre să folosească aceste resurse pentru a alinia procedurile și practicile interne cu reglemementările în vigoare și cu recomandările întemeiate pe cele mai bune practici în domeniu.
Seria ghidurilor elaborate de AmCham ca parte a demersului de a ajuta companiile să instituie și să respecte proceduri transparente de guvernanță corporativă, include Ghidul privind conflictele de interese, Ghidul privind evaluarea integrității partenerilor de afaceri, Ghidul privind principiile anti-corupție.
Cu acest prilej AmCham Romania face apel la intensificarea eforturilor guvernamentale în direcția aplicării cadrului legislativ de guvernanță corporativă la nivelul întreprinderilor de stat.

Despre AmCham România
Camera de Comerț Americană în România (AmCham România) este de peste 25 de ani între cele mai reprezentative asociații ale comunității de afaceri din România, fiind recunoscută drept un promotor al dialogului public-privat pe teme ce privesc mediul de afaceri, politicile publice cu impact asupra economiei, competitivitatea României sau dinamica relațiilor comerciale între SUA și România.
În prezent, cele peste 450 de companii americane, multinaționale și românești membre ale comunității AmCham România, fac posibilă implicarea AmCham în promovarea priorităților economice pentru multe domenii de activitate, prin grupuri de lucru specializate, precum: Piețe de Capital și Servicii Financiare,Guvernanță Corporatistă, Concurență și Ajutor de Stat, Energie, Fiscalitate, Fonduri Europene, Achiziții Publice și Partneriat Public-Privat, Economie Digitală, Future of Work, Mediu, Real-Estate și Turism.

Pentru companii, afilierea la AmCham reprezintă o expresie a angajamentului și responsabilității față de calitatea climatului investițional în care activează, precum și față de contribuția la evoluția socio-economică
a României în ansamblu.
Conexiunea cu mediul de afaceri internațional este asigurată prin acreditarea AmCham România de către Camera de Comerț a SUA, și afilierea la rețeaua europeană a Camerelor de Comerț Americane. În plan intern, AmCham România se bucură de buna colaborare instituțională cu Ambasada Statelor Unite la București, și face parte din platforme de consultare precum Coaliția pentru Dezvoltarea României alături de alte organizații partenere din mediul asociativ care urmăresc obiective comune.
Pentru mai multe detalii, vă invităm să ne vizitați la www.amcham.ro.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.