HOTĂRÂRE nr. 487 din 9 iulie 2019 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, rectificat

Legislatie
EMITENTGUVERNUL ROMÂNIEI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 10 iulie 2019

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 479/2019 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, precum și al art. 2^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, rectificat, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu pe anul 2019, rectificat, este prevăzut în anexa nr. 2.(3) În vederea restituirii taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și a timbrului de mediu pentru autovehicule, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 258/2018, cu modificările ulterioare, veniturile Fondului pentru mediu se suplimentează cu suma de 97.000 mii lei.

Articolul 2 Anexele nr. 1 și 1a la Hotărârea Guvernului nr. 166/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 1 aprilie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2*) la prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.