INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în cadrul ședinței din 14 octombrie 2019

Social

I. HOTĂRÂRI 
1. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil, situat în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 1568 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
2. HOTĂRÂRE privind rechemarea/numirea unor consuli generali
3. HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate
4. HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”infrastructură bază aeriană – zona operațională la cazarma 727 Fetești”
5. HOTĂRÂRE pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019
6. HOTĂRÂRE privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Sală de Sport Polivalentă cu capacitate de 5.000 locuri”, municipiul Oradea, județul Bihor
7. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru comuna Obroga, județul Olt
8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Agenției Naționale pentru Locuințe, instituție publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
9. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ-teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației
10. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru comuna Toporu, județul Giurgiu
11. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru comuna Movila Miresei, județul Brăila
12. HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil, aflat în domeniul privat al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte
13. HOTĂRÂRE privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale conform art.20 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019

II. NOTE
1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu-Severin, în scopul emiterii unei hotărâri care are ca obiect trecerea unui imobil – teren cu suprafaţa de 7.503 mp, situat în Municipiul Drobeta Turnu-Severin, Str.Serpentina Roşiori nr.1-3, Judeţul Mehedinţi, din domeniul public al Municipiului Drobeta Turnu-Severin în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Tribunalului Mehedinţi, pentru construirea Palatului de Justiţie Mehedinţi (Sediu Tribunalul Mehedinţi şi Judecătoria Drobeta Turnu-Severin)

III. RAPOARTE
1. RAPORT de activitate pe anul 2018 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.