INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în cadrul ședinței din 19 septembrie 2019

Social

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene, semnat la Singapore, la data de 30.05.2018


II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României Eximbank – S.A.


III. HOTĂRÂRI 
1. HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 29 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
2. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Agenției Domeniilor Statului, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
3. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1132 din 18 decembrie 2013 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Agenda Digitală a României, precum și de modificare a Hotărârii Guvernului nr.548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Societatea Informațională
4. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Centrul Național de Învățământ Turistic ”CNIT” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Turismului
5. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.500/2017 privind aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”, precum și pentru prelungirea perioadei prevăzute la art.3ˡ din Hotărârea Guvernului nr.500/2017 privind aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”.

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Participarea delegației României la cea de-a opta Adunare a Părților la Academia Internațională Anticorupție (Nur-Sultan, Republica Kazahstan, 2-4 octombrie 2019)

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.