INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în cadrul ședinței din 2 octombrie 2019

Politic

PROIECTE DE CARE GUVERNUL A LUAT ACT – ANALIZE

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord ( PRIMĂ LECTURĂ) 

PROIECTE APROBATE

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluţia nr. 663/2018 privind „Majorarea generală de capital 2018” adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD şi respectiv Rezoluţia nr. 664/2018 privind „Majorarea selectivă de capital 2018” adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD

II. HOTĂRÂRI 
1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului ”Modernizarea infrastructurii hardware şi software a Platformei Comune TETRA”
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii, prin hotărâre judecătorească, a Organizaţiei non-profit Radio Free Europe/Radio Liberty, INC
3. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 390/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti”
4. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronson Predeal-Cristian +Racord”
5. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor imobile în suprafaţă totală de 105.392 mp, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiţii „Relocare spaţiu de servicii S3 la km 64 al A3 Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea, secţiunea Suplacu de Barcău-Borş”
6. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Prahova, Braşov, Cluj, Buzău, Mureş, Argeş, Vâlcea, Bihor, Sibiu, Galaţi, Arad, Mehedinţi şi municipiul Bucureşti
7. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru imobilul înscris la nr. MF 154589, aflat în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mehedinţi
8. HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri imobile constând în foraje piezometrice în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale ”Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţiile Bazinale de Apă Argeş-Vedea, Banat şi Buzău-Ialomiţa
9. HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării unor activități de protocol în cadrul întâlnirii Comitetului Organismelor Europene de Supraveghere a Auditului (COESA), organizată la București, în perioada 18-21 noiembrie 2019 
10. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură 
11. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila și modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
12. HOTĂRÂRE privind stabilirea pentru anul 2019 a cuantumului per hectar al plății unice pe suprafață, al plății redistributive și a intervalelor de suprafață pentru care se acordă aceasta, al plății pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, al plății pentru tinerii fermieri și a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru măsura din sectorul zootehnic, speciile ovine și caprine 
13. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico–economici ai obiectivului de investiții ”Varianta de ocolire Galați”, județul Galați  
14. HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico–economici ai obiectivului de investiții  ”Stadion Steaua”, municipiul București
15. HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico–economici ai obiectivului de investiții ”Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf”, municipiul București
16. HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico–economici ai obiectivului de investiții ”Consolidarea și modernizarea Stadionului Giulești Valentin Stănescu”, municipiul București
17. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian și modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 

III. NOTE
1. NOTĂ DE INFORMARE referitor la plăţile anuale efectuate de Ministerul Energiei şi Ministerul Finanţelor Publice în numele statului român, precum şi sumele datorate în continuare (27.960 euro/an), către Dobrogeanu Dumitru şi Dobrogeanu Păun Ioan morivat de traversarea de către o conductă Petrotrans a terenului aflat în proprietatea persoanelor fizice menţionate
2. NOTĂ privind aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Huşi, privind adoptarea unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil din domeniul public al Municipiului Huşi şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Huşi, în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Vaslui
3. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipilului Călăraşi, în scopul emiterii unei hotărâri care are ca obiect trecerea unui imobil-teren cu suprafaţa de 6.116 mp, situat în Municipiul Călăraşi, Str.Bucureşti, Nr.106, Judeţul Călăraşi, din domeniul public al Municipiului Călăraşi în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Tribunalului Călăraşi
4. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al Municipiului Bucureşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite referitor la contribuţia cu resurse la Misiunea multidimensională integrată de stabilizare în Mali (MINUSMA)
2. MEMORANDUM cu tema: punerea în executare a ordinului de confiscare emis de către autorităţile britanice cu privire la suma de 28.710 EURO
Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.