INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în cadrul ședinței din 28 octombrie 2019

Politic

I. HOTĂRÂRI 
1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic General al comunei Bârsana, judeţul Maramureş”
2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Corp nou DS+P+5E în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Dr.Pompei Samarian Călăraşi”
3. HOTĂRÂRE privind închirierea unor spaţii din domeniul public al statului şi administrarea Spitalului Clinic de Recuperare Medicală – Băile Felix, unitate sanitară din subordinea Ministerului Sănătătii
4. HOTĂRÂRE privind închirierea unor spaţii din domeniul public al statului şi administrarea Institutului Oncologic „prof. Dr. Al. Trestioreanu” Bucureşti, unitate sanitară din subordinea Ministerului Sănătăţii
5. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Mureş, Tulcea, Sibiu, Satu Mare, Prahova, Neamţ, Covasna, Braşov, Dolj, Hunedoara, Arad, Timiş, Mehedinţi, Sălaj, Cluj, Dâmboviţa, Maramureş, Caraş-Severin, Harghita şi municipiul Bucureşti 
6. HOTĂRÂRE pentru aprobarea închirierii unei părţi din imobilul 2700 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
7. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală etapele I și II
8. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Drăgășani și pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
9. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie
10. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Societății Române de Radiodifuziune din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019
11. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanțelor Publice pe anul 2019 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019
12. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru orașul Moldova Nouă, judeţul Caraș-Severin
13. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru orașul Măcin, judeţul Tulcea
14. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru sectorul 4 al municipiului București
15. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută și celelalte drepturi în valută și în lei ale personalului trimis în misiune permanent în străinătate

II. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea, de către România, a modificării Programului Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020 şi mandatarea ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice pentru realizarea demersurilor necesare în acest sens, precum şi pentru aprobarea oricăror modificări viitoare ale programului 
2. MEMORANDUM cu tema: Raportul privind activitatea Consiliului de Programare Economică în semestrul I al anului 2019
3. MEMORANDUM cu tema: Participarea delegației României la Conferința Ministerială a Francofoniei (Monaco, 30-31 octombrie 2019) și la reuniunile pregătitoare (29 octombrie 2019)

III. INFORMĂRI
1. INFORMARE referitoare la sinteza acţivităţilor desfăşurate de instituţiile cu atribuţii în organizarea alegerilor pentru Preşedintele României în perioada 15-21 octombrie 2019

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.