INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 9 septembrie 2019

Politic

I. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă elevilor în anul şcolar 2019-2020
2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „SPITAL REGIONAL DE URGENŢĂ CLUJ” 
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea „AVIOANE CRAIOVA” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
4. HOTĂRÂRE privind privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ROMAERO S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
5. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, precum şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea uvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei
6. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea unor acte normative
7. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare, modernizare dotare și extindere bazin de înot, municipiul Drobeta-Turnu Severin”
8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Tulcea, municipiul Tulcea, str. 1848 nr. 14A, lot 1”
9. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Comerciale “Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Cercetării și Inovării
10. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Națională “Poșta Română” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
11. HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru activitățile organizate în cadrul Conferinței șefilor statelor majore generale/ale apărării din țările din Balcani pe probleme de cooperare militară, acțiune de protocol cu caracter deosebit, organizată de Ministerul Apărării Naționale, în perioada 3-5 septembrie 2019
12. HOTĂRÂRE pentru aprobarea celui de-al Șaselea Amendament la Addendum-ul la Memorandumul Multilateral de Înțelegere (MMOU) între miniștrii apărării din cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord privind programul comun NATO E-3A, referitor la modernizarea Sistemului NATO Aeropurtat de Avertizare Timpurie și Control (NAEW&C), semnat de partea română, la București, la 16 mai 2019
13. HOTĂRÂRE pentru modificare art.4 din Hotărârea Guvernului nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul și stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) art. 84 din Legea educației naționale nr.1/2011
14. HOTĂRÂRE pentru suplimentarea bugetelor Autorității Electorale Permanente și Serviciului de Telecomunicații Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019
15. HOTĂRÂRE privind votul prin corespondență
16. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către doamna Popescu Monica
17. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bacău de către doamna Coșa Maricica-Luminița
18. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bacău de către domnul Ivancea Valentin
19. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Caraș-Severin de către domnul Hogea Cătălin-Ionuț
20. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Hunedoara de către domnul Bretean Dorel-Ovidiu
21. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Sibiu de către domnul Marian Horațiu-Lucian
22. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bacău de către domnul Ivancea Valentin
23. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către domnul Mera Nicolae-Gheorghe
24. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bacău de către domnul Cotîrleț Paul-Claudiu
25. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Iași de către domnul Blănaru Constantin-Adrian

II. MEMORANDUM
1. MEMORANDUM cu tema: Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale 2019-2021

III. NOTE
1. NOTĂ referitoare la Raportul privind activitatea întreprinderilor publice, pentru anul 2018 
2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Constanţa, judeţul Constanţa, în scopul adoptării unor hotărâri ce au ca obiect transmiterea unor imobile, din domeniul public al municipiului Constanţa în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale, astfel:
– terenul situat în intravilanul municipiului Constanţa, zona Metro 2, judeţul Constanţa, înscris în cartea funciară a municipiului Constanţa nr. 249783, nr. cadastral 249783, pentru înfiinţarea unui cimitir militar;
– o parte din terenul situat în intravilanul municipiului Constanţa, lot 1, judeţul Constanţa, înscris în cartea funciară a municipiului Constanţa nr. 228940, nr. cadastral 228940, pentru amplasarea unui monument comemorativ de for public dedicat Zilei Dobrogei

IV. INFORMĂRI
1. INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru   Președintele României din anul 2019

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.