INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act în ședința Guvernului României din 4 iulie 2019

Politic

I. ORDONANȚE
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale necesare pentru siguranța alimentării cu energie electrică precum și pentru stabilirea unor măsuri referioare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și a împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici

II. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare

2. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.637/2003

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”HUB de servicii (Centrul de furnizare servicii electronice) la nivelul M.A.I”

4. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale ”Romtehnica” -S.A, aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

5. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Groşi, judeţul Maramureş

6. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Râmeţ, judeţul Alba

7. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministeruui Mediului din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în Bugetul de stat pe anul 2019

8. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în Bugeul de stat pe anul 2019, pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală etapele I și II

III. NOTE
1. NOTĂ privind implementarea şi programarea fondurilor UE