MFP extinde utilizarea sistemului informatic PatrimVem

Social

Ministerul Finanțelor Publice reduce birocrația și extinde accesul autorităților și instituțiilor publice la cazierul fiscal al contribuabililor, prin sistemul informatic PatrimVem.

Având în vedere măsurile fiscale prevăzute în Programul de Guvernare 2018-2020, respectiv simplificarea procedurilor din interiorul unei instituții publice prin intermediul mijloacelor electronice și inter-operabilitatea prin sisteme informatice care să reducă timpul alocat de cetățeni interacționării cu instituțiile statului, Ordinul ministrului Finanțelor Publice pentru modificarea și completarea serviciilor Ministerului Finanțelor Publice puse la dispoziția autorităților și instituțiilor publice prin sistemul informatic propriu prevede:

 • Lărgirea accesului la informaţiile cu caracter fiscal deţinute de ANAF şi anume informaţiile existente în cazierul fiscal (cazierul fiscal constă în transmiterea de informaţii privind faptele sancţionate contravenţional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară);
 • Extinderea posibilității pentru autoritatea de interes public de a beneficia de aceleași servicii ca și autoritățile și instituțiile publice prin același canal de comunicare.
 • “Am spus încă de la început că cei mai importanți sunt cetățenii, contribuabilii. Toate eforturile noastre de simplificare au în vedere îmbunătățirea calității vieții românilor, atât prin creșterea veniturilor, cât și prin reducerea timpului petrecut la ghișeu.”, a precizat domnul Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice.

Proiectul de act normativ este publicat de site-ul MFP la rubrica Transparență decizională.

Context:

PatrimVen reprezintă o bază de date comună în care sunt colectate, agregate și puse la dispoziția utilizatorilor informații din diverse surse privind: bunurile impozabile deținute de persoanele fizice și juridice în România; veniturile impozabile ale persoanelor fizice în România; informații despre conturile deținute de persoanele fizice și juridice în instituțiile bancare din România. Utilizarea acestui sistem informatic conduce la eficientizarea activităţilor instituţionale, îmbunătăţirea activităţilor de administrare şi vine în sprijinul cetăţenilor, care nu mai sunt nevoiţi să se deplaseze la sediul organului fiscal pentru obţinerea documentelor fiscale necesare şi la unităţile administrativ-teritoriale/ instituţiile publice, după caz, pentru depunerea acestora.

Prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr.2632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanţelor Publice puse la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice prin sistemul informatic propriu, s-a creat cadrul legal privind posibilitatea acordării de către autoritatea fiscală a următoarelor servicii:

 • transmiterea datelor de identificare a instituţiei de credit unde persoana are sau a avut calitatea de titular de cont;
 • consultarea şi transmiterea de informaţii din declaraţiile D112, privind angajatorul, venitul şi contribuţiile de asigurări sociale reţinute de acesta pentru persoana fizică;
 • transmiterea adeverinței de venit a persoanei fizice, care conţine informaţii privind cuantumul şi natura veniturilor obţinute de persoană, din toate sursele, într-un an fiscal;
 • transmiterea informaţiilor privind cuantumul şi natura veniturilor realizate lunar/în ultimii ani fiscali, pe fiecare sursă de venit, de către persoana fizică;
 • consultarea şi transmiterea datelor privind clădirile, terenurile şi vehiculele aflate în proprietatea unei persoane fizice, furnizate de unităţile administrativ-teritoriale conform legii;
 • transmiterea certificatului de atestare fiscală (CAF) în formă electronică;
 • transmiterea datelor din declaraţiile fiscale depuse de către contribuabil, reprezentând declaraţii de impunere şi declaraţii informative, precum şi date din declaraţiile recapitulative;
 • transmiterea situaţiilor financiare depuse de către contribuabil.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.