Precizari privind comercializarea pachetelor turistice sau serviciilor de calatorie

Social
In ultima perioada a aparut o tema falsa de discutii, promovata de persoane incompetente sau rau intentionate care doresc sa justifice refuzul unor agentii de turism de a vira catre hoteluri, conform contractelor, sumele de bani incasate de la turisti. In aceste conditii, am fost solicitati de mai multi angajatori de pe litoral sa interpretam daca: 
– hotelierii de pe litoral comercializeaza pachete turistice sau servicii de calatorie.

A. Cadrul legislativ 

Conform Ordonanţei nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, in vigoare:

Capitolul I Dispoziții generale
Articolul 1
(1) Turismul reprezintă un domeniu prioritar al economiei naționale.
(2) Organizarea, coordonarea și dezvoltarea turismului se realizează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe.

Articolul 2
În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos semnifica după cum urmează:
…….
n) pachet de servicii – combinație prestabilita a cel puțin doua din elementele următoare: cazare, alimentație, transport, tratament balnear, agrement, alte servicii reprezentând o parte semnificativă din pachet, atunci când sunt vândute sau oferite spre vânzare la un preț global și atunci când aceste prestații depășesc 24 de ore.
……..
Articolul 2^1
Cazarea în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică poate fi de următoarele tipuri:
a) cazare fără mic dejun;
b) cazare cu mic dejun – combinația prestabilită a serviciilor de cazare și de asigurare a micului dejun, vândute sau oferite spre vânzare la un preț total;
c) cazare cu demipensiune – combinația prestabilită a serviciilor de cazare de asigurare a micului dejun și a prânzului sau a cinei, vândute sau oferite spre vânzare la un preț total;
d) cazare cu pensiune completă – combinația prestabilită a serviciilor de cazare de asigurare a micului dejun, a prânzului și a cinei, vândute sau oferite spre vânzare la un preț total;
e) cazare cu «all inclusive» – combinația prestabilită a serviciilor de cazare de asigurare a micului dejun, a prânzului, a cinei, a gustărilor dintre mese și a oricăror altor servicii de agrement turistic oferite cu mijloace proprii ale structurii de primire turistică, vândute sau oferite spre vânzare la un preț total.
(la 18-12-2014, Art. 2^1 a fost introdus de art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 12 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014. )

Conform Ordonanţei nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate se aplica exclusiv pachetelor de servicii de calatorie oferite spre vânzare sau vândute călătorilor, in vigoare:

Articolul 3 Definiții
În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:
…………..
12. pachet – combinația a cel puțin două tipuri diferite de servicii de călătorie destinate aceleiași călătorii sau vacanțe, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:
a) serviciile respective sunt combinate de un singur comerciant, inclusiv la cererea călătorului sau în conformitate cu selecția acestuia, înainte de a se încheia un contract unic cu privire la toate serviciile;
b) în cazul în care se încheie contracte separate cu furnizori individuali de servicii de călătorie, serviciile respective îndeplinesc una dintre următoarele condiții:
(i) sunt achiziționate de la un singur punct de vânzare și au fost selectate înainte de acceptarea efectuării plății de către călător;
(ii) sunt oferite, vândute sau facturate la un preț forfetar sau total;
(iii) sunt promovate sau vândute sub denumirea de „pachet“ sau sub o denumire similară;
(iv) sunt combinate după încheierea unui contract prin care un comerciant acordă călătorului dreptul să aleagă dintr-o selecție de diferite tipuri de servicii de călătorie;
(v) sunt achiziționate de la comercianți diferiți prin procese de rezervare online asociate în care numele călătorului, detaliile de plată și adresa de e-mail se transmit de la comerciantul cu care se încheie primul contract către un alt comerciant sau alți comercianți, iar contractul se încheie cu acest din urmă comerciant sau cu acești comercianți în cel târziu 24 de ore după confirmarea rezervării primului serviciu de călătorie;

………..
15. serviciu de călătorie reprezintă:
a) transportul de pasageri;
b) cazarea care nu face parte intrinsecă din transportul de pasageri și care este realizată în alt scop decât cel rezidențial;
c) închirierea de autoturisme, de alte autovehicule în înțelesul secțiunii 2 cap. I pct. 3 lit. a) din Reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003, cu modificările și completările ulterioare, sau de motociclete în conformitate cu art. 6 pct. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru care este necesar un permis de conducere;
d) orice alt serviciu turistic care nu este parte intrinsecă a unui serviciu de călătorie în înțelesul lit. a)-c); 15. 

B. Punct de vedere F.P.T.R.

     Avand in vedere clarificarile aduse de art. 21 din Ordonanţa nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, cat si prevederile art. 3 p.12 si 15 din OG nr. 2/2018, cazarea in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare ce cuprinde si servicii de masa, vândute sau oferite spre vânzare la un preț total, NU REPREZINTA PACHET DE SERVICII DE CALATORIE si drept urmare nu intra sub incidenta prevederilor OG nr. 2/2018.
   Ordonanţa nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate se aplica exclusiv pachetelor de servicii de calatorie oferite spre vânzare sau vândute călătorilor.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.