Punct de vedere F.P.T.R. ref. protocol de bune practici

Social
In cursul zilei de astazi, am fost informati de reprezentantii Directiei de Sanatate Publica cu privire la existenta unui proiect de protocol ce urmeaza a fi incheiat LA NIVEL NATIONAL intre Ministerul Sanatatii, Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri si Federatia Industriei Hoteliere din Romania, cu privire la cazarea persoanelor carantinate. Va reamintim ca nu este prima data cand FIHR isi atribuie ilegal reprezentativitatea la nivel national, la fel ca in anul 2006 cand a semnat in numele tuturor structurilor de cazare din Romania, protocolul cu organismele de gestiune colectiva, in urma caruia toti operatorii economici din turism platesc si in prezent sume imense de bani.
     Va transmitem mai jos punctul de vedere al FEDERATIEI PATRONATELOR DIN TURISMUL ROMANESC referitor la proiectul de protocol LA NIVEL NATIONAL intre Ministerul Sanatatii, Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri si F.I.H.R. :
Nr. 1422/09.04.2020
 Catre: – Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri –Domnului Virgil-Daniel POPESCU – Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Spre stiinta: Domnului Emil-Răzvan Pîrjol – Secretar de Stat
                     Domnului Rogojinaru Liviu – Secretar de Stat
 
Ref.- Protocol de colaborare privind cadru general de recomandare a bunelor practici, aplicabil la nivel național, pentru încheierea contractelor între entitățile din industria hotelieră și autoritățile administrației publice, în vederea asigurării celor din urmă cu necesarul de spații de cazare dedicate aplicării măsurilor stabilite de autoritățile competente, pentru combaterea pandemiei provocate de infecția cu virusul SARS2-Cov-2 pe teritoriul României.

     Federația Patronatelor din Turismul Romanesc (F.P.T.R.), cu sediul in București, Strada Turturelelor nr.11A, bl.C, et.5, modulul 17, sector 3, CIF 8222096, înregistrată în Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 14/2005, singura federație reprezentativă la nivel de ramură turism, având în componență angajatori care asigură venituri salariale pentru 37% din forța de muncă angajată în turism (aprox. 73.500 salariați) și gestionează, într-o pondere covârșitoare capital românesc (reprezentativitate atestată prin hotărâre de instanță, definitivă)- FPTR.

 1. FEDERAȚIA INDUSTRIEI HOTELIERE DIN ROMÂNIA nu are reprezentativitate la nivel national , si autoritatile publice initiatoare -Direcția Generală Asistență Medicală și Sănătate Publică si  Ministerul Sanatatii, nu pot elabora și semna un protocol cu o asociatie care reprezinta o mica parte dintre cei care detin/administreaza spatii de cazare . 

   Singura federație reprezentativă la nivel de ramură turism in Romania , la nivel national este Federația Patronatelor din Turismul Romanesc (F.P.T.R.) înregistrată în Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 14/2005. 

    Protocolul nu-si produce efecte juridice daca nu este incheiat cu o entitate reprezentativa la nivel national pe ramura turism. 

2.  În urma descentralizării s-a transferat managementului spitalelor către autorităţile administraţiei publice locale, in prezent  în reţeaua Ministerului Sănătăţii fiind in administrare  un număr de 62 unităţi sanitare de interes naţional, respectiv institute publice, o serie de spitale clinice judeţene de urgenţă (cele din centrele universitare importante), cea mai mare parte ( sute ) dintre spitale fiind in administrarea primariilor , administratia publica locala. 


    Ministerul Sanatatii nu poate încheia Protocoale de bune practice in numele administratiilor publice locale – pentru spitalele din administrarea acestora.
 
3. Administratiilor publice locale si operatorii economici care desfasoara activitati hoteliere au incheiat contracte pentru cazarea potentialilor purtatori/transmitatori  ai virusului SARS2-Cov-2 in baza legislatiei existente in  care sunt reglementari clare cu privire la incheierea acestor contracte .
 
4.  Protocolul este incheiat pe perioada nedeterminata !!!! In conditiile in care partile nu au reprezentativitate – Directiile de Sanatate Publica Judetene/Municipiului Bucuresti nu reprezinta spitalele din administrarea Primariilor si nici a Ministerului Sanatatii, FIHR nu are reprezentativitate  la nivel national( poate reprezenta doar membrii sai).Cum poate fi incheiat un Protocol pe o durata nedeterminata – in conditiile in care acest Protocol are ca scop evitarea contaminării cu virusului SARS2-Cov-2.  
 
      Legislatia din Romania aplicabila acestor contracte speciale si in baza carora au fost incheiate si negociate contracte de catre operatorii economici din Romania care au inchiriat spatii de cazare autoritatilor publice, fara a fi necesar Protocol de bune practice- care incalca legislatia de mai jos, este :

– Decretul nr. 195/16.03.2020 privind declararea stării de urgență;

– Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

– Ordonața militară nr.4/29.03.2020;

– H.G nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii 

– Ordonanta militara nr. 7/04.04.2020
 
– HG nr. 269/03.04.2020 publicata in Mof.nr. 282/03.04.2020
 
     Direcția Generală Asistență Medicală și Sănătate Publică, poate elabora instructiuni specifice acestei situatii de urgenta, pe care sa le transmita operatorilor economici care asigura spatii de cazare potentialilor purtatori/transmitatori  ai virusului SARS2-Cov-2.
     Din informatiile pe care le detinem , toate structurile de primire turistica cu functiuni de cazare care si-au exprimat intentia de a caza in conditiile speciale sus mentionate , au fost verificate de reprezentantii DSP si ai Politiei Locale incheindu-se proces verbal semnat si de operatorul economic – mentionandu-se ca unitatile indeplinesc conditiile pentru cazare carantinati.
       Daca Protocolul si Instructiunile, ar urma calea avizarii, pana la aplicare, ar dura peste 30 zile , ceea ce ar depasi perioada estimata a starii de urgenta.  

Documente atasate:

– Adresa 1422/09.04.2020 : http://www.fptr.ro/media/14750/adresa-FPTR-09042020.pdf

– Protocol Ministerul Sanatatii – MEEMA – FIHR : http://www.fptr.ro/media/14753/PROTOCOL-COLABORARE-MS-MEEMA-FIHR-v2-08042020.pdf

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.