Anunț preselecție a membrilor Colegiului pentru consultarea asociațiilor și fundațiilor

Social Sport

Secretariatul General al Guvernului a demarat procedurile de selecție a membrilor Colegiului pentru consultarea asociațiilor și fundațiilor, organ consultativ, fără personalitate juridică care funcționează pe lângă prim-ministru în baza HG 618/2005. Acesta a fost înființat cu scopul de a asigura participarea societății civile la eleborarea politicilor publice și la dezbaterea unor subiecte importante pentru societatea românească. Prin hotărârea menționată, Colegiul este alcătuit din 40 de membri numiți prin decizie a prim-ministrului, pe o perioadă de 4 ani.

În acest sens, în perioada 22 iulie – 9 august 2019 Ministerul Tineretului și Sportului organizează preselecția reprezentanților asociațiilor, fundaţiilor și fundațiilor județene pentru tineret ce vor face parte din Colegiul pentru consultarea asociațiilor și fundațiilor.

1-Metodologia de înscriere, preselecţie a reprezentanților asociațiilor, fundaţiilor și fundațiilor județene pentru tineret pentru Colegiul pentru consultarea asociațiilor și fundațiilor

 1. 1 Criterii de selecție:
 2. a) candidații să fie reprezentanți ai:

a1)  asociațiilor şi fundaţiilor care funcţionează în condiţiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005;

a2)  fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București care funcționează conform Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare.

 1. b) candidații reprezintă asociații, fundaţii și fundații județene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti care desfășoară programe/proiecte/activități pentru tineri/studenți;
 2. c) candidații reprezintă asociații, fundaţii și fundații județene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti care să aibă o vechime de minimum 3 ani;
 3. d) candidații reprezintă asociații, fundaţii și fundații județene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti care să aibă rezultate în domeniu.

1.2 Documente necesare:

 1. a) nominalizarea candidatului din partea asociației, fundaţiei sau fundației județene pentru tineret/ municipiului București;
 2. b) documente privind constituirea și funcționarea organizației:

b1) Pentru asociații și fundații:

– hotărârea judecătorească de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă;

– statutul şi actul constitutiv, în forma actualizată, forma aflată in vigoare la data depunerii candidaturii care cuprinde toate modificările aferente, aşa cum au fost consemnate în încheierea judecătorească definitivă şi irevocabilă;

– hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile prin care s-au admis modificări ale statutului şi actului constitutiv;

– certificatul de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor;

– extrasul din Registrul special al asociațiilor și fundațiilor/ Certificatul de grefă, care trebuie să cuprindă date despre conducerea asociației/fundației, sediu și informații din care să reiasă că desfășoară activități pentru tineret/studenți.

b2) Regulamentului intern de organizare și funcționare, în cazul fundațiilor județene pentru tineret

 1. c) tabel cu datele de contact ale conducerii organizației;
 2. d) copie CI a candidatului;
 3. e) curiculum vitae al candidatului;
 4. f) documente care să facă dovada obținerii unor rezultate semnificative în ceea ce privește scopul propus sau să prezinte scrisori de recomandare.

Documentele solicitate la punctul 1.2 se vor depune scanat în format PDF cu mențiunea    copie conform cu originalul la adresa inscriere@mts.ro în perioada 23 – 30 iulie 2019.

2- Calendarul de desfășurare a preselecției:

Nr. crtEtapăPerioadăObservații
1.Apariția anunțului pe site-ul Ministerului Tineretului și Sportului22 iulie 2019
2.Perioada de inscriere a candidaturilor23- 30 iulie 2019Pe e-mail la adresa inscriere@mts.ro
3.Selecția candidaturi31 iulie- 8 august 2019
4.Afișarea rezultatelor preselecției9 august 2019

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.