Avocatul Poporului: Proprietarul unui imobil nelocuit nu poate plăti taxe de gunoi, PSI şi pază

Social

Avocatul Poporului anunţă, într-un comunicat de presă, că a formulat o acţiune în contencios administrativ prin care solicită anularea parţială a mai multor hotărâri ale Consiliului Local al comunei Dofteana, judeţul Bacău, care a aplicat unui cetăţean taxe de salubritate, de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI) şi de pază deşi acesta nu locuia în localitate de foarte mulţi ani, în plus Avocatul Poporului solicitând repararea pagubei şi suspendarea acelor hotărâri până la soluţionarea cauzei.

Un cetăţean a formulat petiţii la sediul central al Avocatului Poporului şi la Biroul Teritorial Bacău în anii 2017 şi 2018, prin care semnala că a moştenit o proprietate în comuna Dofteana însă nu mai locuieşte acolo din 1976, iar din 2015 a solicitat scutirea de la plata taxelor cu destinaţie specială de salubritate, PSI şi pază, întrucât în acest imobil nu locuieşte nicio persoană.

Acesta motiva că un imobil nelocuit nu poate genera niciun fel de deşeuri care să necesite colectare, transport, depozitare şi că protecţia împotriva incendiilor şi paza bunurilor sunt asigurate de persoane sau instituţii ale statului specializate în acest sens.

În urma analizării petiţiilor, Avocatul Poporului a constatat că hotărârile Consiliului Local al comunei Dofteana au fost emise cu încălcarea prevederilor Legii nr. 101/2006, taxa specială de salubritate fiind stabilită pentru fiecare rol/ familie/ gospodărie, şi nu pe numărul de persoane.

„Aprobarea taxei de salubritate pe rol/ gospodărie, indiferent de numărul de persoane ce o compun, nu e conformă cu principiile taxării echitabile şi nici cu cel al nediscriminării utilizatorilor, fiind evidentă încălcarea acestor principii, din moment ce gospodăriile pot avea un număr diferit de persoane în compunere, iar cantitatea serviciului prestat este, prin urmare, diferită, în funcţie de numărul persoanelor ce compun respectivele gospodării”, îşi motivează Avocatul Poporului demersul.

De asemenea, Avocatul Poporului consideră că hotărârile Consiliului Local al comunei Dofteana creează o discriminare nejustificată între moştenitorii care au dezbătut succesiunea şi sunt obligaţi să plătească taxă de gunoi, chiar dacă nu locuiesc acolo, în timp ce persoanele care nu au dezbătut succesiunea nu sunt taxate.

În ceea ce priveşte taxa PSI, Avocatul Poporului consideră că instituirea acesteia este nelegală întrucât nu rezultă care este temeiul impunerii unei asemenea taxe, având în vedere că, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, coordonarea, controlul şi acordarea asistenţei tehnice de specialitate în domeniul apărării împotriva incendiilor se asigură de Ministerul Administraţiei şi Internelor, la nivel central prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, iar la nivel local prin inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti.

Deşi consiliile locale au obligaţia să constituie servicii de urgenţă voluntare (art. 31 alin. (3) din Legea nr. 307/2006), Consiliul Local al comunei Dofteana nu justifică temeiul perceperii taxei PSI, arată instituţia.

Avocatul Poporului face referire şi la taxa de pază şi arată că aceasta „poate fi instituită prin hotărâre a consiliului local, însă pe baza unui plan de pază a comunei, care să prevadă asigurarea pazei tuturor bunurilor cetăţenilor (inclusiv terenuri, mijloace de transport), nu doar a unora dintre ele (clădiri/ construcţii) şi fără a se face distincţie/ discriminare în funcţie de sex şi vârstă, respectiv după cum bunul aparţine unei persoane fizice de sex masculin sau feminin, şi cu vârsta cuprinsă între 18 şi 65 ani”.

Prin urmare, Avocatul Poporului observă faptul că modalitatea de instituire a taxei de pază este nelegală, creând discriminări între locuitorii aceleiaşi comune, atât sub aspectul naturii bunurilor păzite şi supuse taxării, cât şi sub aspectul vârstei şi sexului persoanei obligate la plata unei asemenea taxe. AGERPRES

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.