Briefing de presă susținut de șeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă, după ședința de Guvern din 27 noiembrie 2020

Economic Social

Ionel Dancă: Buna dimineața. Vă prezintă actele normative adoptate în ședința de guvern de aseară. Sunt mai multe decizii adoptate de Guvernul Orban, în contextul pandemiei de COVID-19, de la Hotărârea de guvern privind Strategia de vaccinare până la alte acte normative în domeniul economic, pentru continuarea unor măsuri de sprijin sau pentru adoptarea altora noi, pentru sprijinirea celor afectați de efectele pandemiei COVID-19.

O să încep prezentarea actelor normative adoptate în ședința de guvern, în ordinea în care acestea au fost prezentate în ședința de guvern. Încep cu Ordonanța de urgență pentru modificarea Ordonanței 70/2011 privind unele măsuri de protecție socială în perioada sezonului rece. După  majorarea pensiilor realizată de Guvernul Orban în luna septembrie, inclusiv prin majorarea pensiei sociale minime până la 800 de lei, este nevoie de modificarea acestui act normativ pentru a crește plafonul pentru persoanele care realizează venituri minime și care beneficiază în această perioadă de un ajutor de încălzire pentru sezonul rece. Astfel, guvernul a majorat plafonul veniturilor minime pentru persoanele care beneficiază de ajutor de încălzire de la 750 de lei la 800 de lei, pentru a pune în acord aceste prevederi ale Ordonanţei 70/2011 cu noile situații în ceea ce privește veniturile populației, repet, ca urmare a majorării pensiei sociale minime de către Guvernul Orban în luna septembrie de la 704 de lei la 800 de lei. Astfel, persoanele care erau în riscul de a nu beneficia de ajutor de încălzire, prin această ordonanță de urgență vor putea beneficia de astfel de măsuri de protecție socială, mai ales acum în perioada în care suntem la începutul sezonului rece.

În domeniul economic, a fost dezbătută, în prima lectură, un proiect de ordonanță de urgență discutat cu reprezentanții mediului de afaceri pentru a veni în sprijinul sectoarelor cel mai grav afectate de pandemia COVID-19, respectiv întreprinderile din turism, structuri de cazare și de alimentație publică, agenții de turism, domeniul HoReCa. Este vorba despre Ordonanța de Urgență care instituie un ajutor de stat de 20% din pierderile înregistrate de aceste companii în anul 2020, față de cifra de afaceri din 2019. Este o schemă de ajutor de stat discutată cu reprezentanții mediului de afaceri care urmează a fi notificată Comisiei Europene și după aprobarea Comisiei Europene aceasta va fi adoptată în forma finală, Ordonanța de Urgență urmează a fi adoptată în forma finală și operaționalizată. Este unul dintre cele mai importante programe de sprijin pentru industria HoReCa și pentru agențiile de turism în perioada aceasta, în condițiile în care guvernul încă de la începutul pandemiei a arătat preocupare pentru acest domeniu și a venit cu diverse măsuri de sprijin pentru a atenua efectele negative ale pandemiei asupra acestui sector. Iată aceasta este o nouă măsură de sprijin pentru industria HoReCa și de turism. Tot pentru domeniul turismului un act normativ înaintat de Ministerul Economiei prevede prelungirea valabilității voucherelor de vacanță acordate în 2019 și în 2020 până la data de 31 decembrie 2021. Așadar, voucherele de vacanță acordate în această perioadă, care nu au putut fi utilizate ca urmare a măsurilor impuse de restricții sanitare, impuse de eforturile noastre de limitare a răspândirii infecțiilor cu coronavirus, aceste vouchere de vacanță care nu au fost utilizate în această perioadă vor fi vor putea fi utilizate până la sfârșitul anului viitor, până la 31 decembrie 2021, mai ales în contextul în care așteptările sunt ca în primul trimestru al anului viitor efectele acestei pandemii să înceteze.

În domeniul sanitar, două acte normative foarte importante, din nou ca urmare a solicitărilor personalului medical implicat în lupta cu răspândirea infecțiilor cu coronavirus. Este vorba despre personalul medical care este implicat în activitățile de tratament, diagnosticare, transport a persoanelor testate cu COVID-19, pentru acordarea unor sporuri în domeniul medical. Astfel, a fost adoptată o ordonanță de urgență care majorează sporul pentru condiții de muncă deosebit de periculoase, care va fi acordat în procent între 75% până la 85% și acest spor va putea fi acordat din bugetul fondului unic naţional de asigurări sociale de sănătate. Practic, prin ordonanţa de urgenţă înaintată de Ministerul Sănătăţii se creează cadrul pentru acordarea acestor sporuri pentru condiții de muncă deosebit de periculoase, între 75-85%, din bugetul Casei Naţionale de Asigurări Sociale de Sănătate, din  bugetul Fondului Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

De asemenea, o dată creat acest cadru legal, a fost propusă și hotărârea de guvern prin care se stabilește efectiv cum se acordă acest spor pentru condiții deosebit de periculoase pentru personalul medical implicat în activitățile cu pacienții diagnosticați cu COVID-19. Astfel, pentru personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar din unitățile sanitare implicate în activitățile de tratament cu pacienții diagnosticat cu COVID-19, inclusiv în transportul, echiparea, evaluarea sau tratamentul acestora, aceste persoane vor beneficia de un spor pentru condiții deosebit de periculoase în procent de 75% până la 85% din salariul de bază, iar pentru personalul din ambulanță acest spor este stabilit la nivelul de 80% din salariul de bază. Totodată, potrivit atât reglementărilor prevăzute în Legea 153, acest spor este stabilit în sensul în care personalul poate beneficia de sporul cel mai mare la care are dreptul ca urmare a activităților prestate. Cu alte cuvinte, dacă există personal medical și personal auxiliar implicat în diverse activități medicale pentru care beneficiază de un sport mai mare de 85%, cum este situația de la unitățile sanitare de TBC, aceștia vor primi sporul cel mai mare la care au dreptul, însă guvernul, prin aceste acte normative, a majorat sporul de care beneficiază tot personalul medical sanitar și auxiliar implicat în tratamentul pacienților COVID-19 de la 55% cât era în prezent la 80%, iar pentru cei care au dreptul la un spor mai mare vor primi sporul cu valoarea cea mai mare.

Tot în domeniul sanitar, a fost adoptată hotărârea de guvern privind Strategia de vaccinare anti-COVID-19 a populației. Suntem implicați în acest moment, Guvernul României, alături de Administrația Prezidențială și de toate structurile de specialitate responsabile în gestionarea situației epidemiologice, suntem cu toții implicați în acest moment alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene în pregătirea campaniei de vaccinare a populației împotriva virusului SARS-CoV-2. Este un act normativ care pregătește, așadar, această campanie de vaccinare extrem de importantă; în fapt este singura soluție pentru a pune capăt acestei pandemii şi sperăm ca vaccinul să fie pus la dispoziție cât mai curând. Potrivit acestei strategii de vaccinare, adoptată de Guvernul Orban, au fost stabilite grupurile prioritare pentru vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 în felul următor. Principalele categorii de personal care vor fi vaccinate împotriva SARS-CoV-2 sunt următoarele: personalul din domeniul sănătății, personalul din centrele rezidențiale și medico-sociale, populația cu risc ridicat de evoluție severă în cazul infecțiilor cu SARS-CoV-2 și personalul din alte domenii cheie, esențiale pentru buna funcționare a societății. Aceste grupurile prioritare sunt cele care vor trebui vaccinate în prima etapă, urmând ca, odată epuizată această etapă, vaccinarea să fie disponibilă pentru toată populația, în vederea asigurării imunității colective împotriva virusului SARS-CoV-2. Estimarea este că, în prezent, 70% din totalul populației ar putea fi implicată în această campanie de vaccinare. Este o campanie de vaccinare gratuită și voluntară, trebuie să precizăm acest lucru, că succesul acestei campanii de vaccinare depinde foarte mult de voința populației, de conformarea cetățenilor la această campanie, și, în acest sens, Guvernul României, condus de domnul prim-ministru Ludovic Orban, face un apel către toate instituțiile implicate, dar și către societatea civilă, către specialiști ca în dezbaterea publică să sprijine această campanie de vaccinare, pentru că aceasta reprezintă singurul remediu pentru a pune capăt pandemiei de COVID-19. Trebuie evitate politizările pe acest subiect, pentru că în joc sunt viața și sănătatea românilor și chemăm alături în această campanie de vaccinare toți specialiștii din domeniu pentru sprijinirea eforturilor guvernului de derularea a acestei campanii de vaccinare cu succes, în momentul în care vaccinul va fi disponibil. Până atunci, suntem implicați în pregătirea logistică, a infrastructurii necesare, a personalului implicat în această campanie și aceste măsuri au fost incluse în această Hotărâre de Guvern.

Alte acte normative adoptate în ședința de guvern de aseară – un alt ajutor de stat a fost aprobat pentru un alt domeniu afectat de pandemia COVID-19. Este vorba de sectorul viticol. Comisia Europeană, la propunerea Guvernului Orban, a aprobat o schemă de ajutor de stat în valoare de aproape 60 de milioane de lei pentru producătorii din sectorul viticol care au fost afectați de efectele pandemiei COVID-19. După aprobarea acestei scheme de ajutor de stat de către Comisia Europeană, guvernul a adoptat în ședința de guvern de aseară proiectul de ordonanță de urgență pentru instituirea acestui ajutor de stat. Este vorba despre un ajutor acordat producătorilor din sectorul vitivinicol în cuantum de 500 de euro pe hectar, dar nu mai mult de 100.000 de euro pe beneficiar. Bugetul total al acestui program este de 60 de milioane de lei.

Tot pentru fermieri, o altă măsură de sprijin adoptată de guvern este sub forma programului IMM Invest, în mod similar cu programul IMM Invest, fermierii vor putea beneficia de acces la finanțare bancară prin credite cu garanții de stat și dobândă subvenționată, la fel ca în programul IMM Invest printr-un nou program adoptat de Guvernul Orban, ședința de guvern de aseară, respectiv programul Agro Invest. Prin acest program, se acordă un plafon de garanții de stat de un miliard de lei pentru fermierii care vor accesa credite pentru capital de lucru și pentru investiții cu garanții de stat și cu dobândă subvenționată, la fel ca în programul IMM Invest, care în acest moment a ajuns la un plafon de peste 16 miliarde de lei garanții de stat acordate întreprinderilor mici și mijlocii din România, vorbim despre un număr de peste 22.000 de întreprinderi mici și mijlocii care, în această perioadă de criză, au avut posibilitatea să acceseze finanțare bancară cu garanții de stat și dobândă subvenționată pentru derularea investițiilor sau pentru asigurarea capitalului de lucru. O măsură foarte bine primită de mediul de afaceri și care, iată, în acest moment, guvernul o extinde și pentru zona companiilor din sectorul agricol.

În fine, un alt proiect de act normativ așteptat de asemenea, mai ales de către autoritățile locale, se referă la acordarea unei sume din fondul de rezervă al guvernului pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru personalul implicat în activitățile de asistență socială și de protecție a copilului din subordinea consiliilor județene. Este o situație dificilă în care, în prezent, aceste instituții – Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului – își desfășoară activitatea ca urmare a modului în care bugetele consiliilor județene au fost bugetate și executate în cursul acestui an. Guvernul a acordat, prin Legea bugetului de stat, o compensare, o acoperire a cheltuielilor legate de Asistența Socială și Protecția Copilului în cuantum de 60%, iar autoritățile locale, consiliile județene aveau responsabilitatea acoperirii diferenței de 40%. În multe situații, din păcate, din motive legate de anul în curs, atât din motive de criză, dar nu întotdeauna, pentru că a fost an electoral, nu toţi președinții de consilii județene au administrat responsabil bugetele aflate la dispoziţie, astfel încât aceste instituţii, multe dintre ele din ţară, au ajuns în imposibilitatea plăţii salariilor pentru personalul care se ocupă de asistenţa socială a persoanelor vulnerabile, de protecţia copilului, de copiii orfani din ţară şi care nu trebuie să sufere din cauza modului deficitar în care președinții de consilii județene, unii, nu toți, au înțeles să gestioneze bugetul consiliului județean în anul 2020. Prin acest proiect de act normativ se asigură consiliilor județene sumele necesare pentru plata cheltuielilor, în vederea asigurării activității de asistență socială și de protecție a copilului pentru luna octombrie 2020. Și dacă ne uităm pe situația alocărilor bugetare pentru aceste consilii județene, se poate observa foarte ușor care sunt județele care au gestionat, în mod responsabil, această activitate, în pofida condițiilor de criză generată de pandemia COVID-19 și care sunt județele care au desfășurat acțiuni mai degrabă cu caracter electoral și au risipit practic banii pentru plata salariilor celor implicați în asistența socială și protecția copilului. Doar câteva exemple de foști președinți de consilii județene care au acționat după principiul ,,după noi potopul“ și au lăsat în urmă un buget lipsit de resurse pentru plata cheltuielilor, curente necesare la nivelul acestor consilii județene. Bihor este în situația de a primi în acest moment o sumă de 8.250.000 de lei, pentru acoperirea acestor cheltuieli, pentru că la nivelul acestui consiliu județean, fosta administrație a lăsat bugetul fără resursele necesare pentru acoperirea acestor cheltuieli. La fel se întâmplă și la Giurgiu, unde a fost alocată o sumă de 3.700.000 de lei pentru plata acestor cheltuieli. La fel la Maramureș, unde este nevoie de o alocare de 5.800.000 de lei. La fel și la Sălaj, unde de asemenea a fost alocată o sumă de 4.280.000 de lei. Timiș care beneficiază prin acest proiect de act normativ de o sumă de 10.500.000 de lei. Vrancea, de asemenea, unde fostul baron care a administrat județul a lăsat bugetul consiliului județean fără banii necesari pentru plata unor persoane implicate în asistența socială și protecția copilului. Vrancea are, în acest moment, nevoie de o sumă de 6.500.000 de lei care a fost distribuită prin hotărârea de guvern adoptată în ședința de guvern de aseară. La fel și la nivelul municipiului București care beneficiază, prin acest proiect de act normativ, de o sumă de 5.125.000 de lei. La fel și în Sectorul 5 – 6.860.000 de lei; Sectorul 6 – 1.789.000 de lei. Sunt și celelalte județe, dar sunt repet, situații diferite, la nivel de țară care arată și modul în care au înțeles responsabilii în funcție sau foștii responsabili ai consiliilor județene să își gestioneze resursele bugetare aflate la dispoziție. Sunt județe, precum Alba sau Suceava, care nu au solicitat o astfel de alocare bugetară, dovedind că au proiectat și executat în mod corect resursele bugetare aflate la dispoziție. În schimb, alte consilii județene, așa cum am spus, au lăsat în urmă bugetele secătuite de resursele necesare pentru niște activități extrem de importante, pentru persoane vulnerabile, pentru protecția copilului, pentru copiii orfani. Iată, Guvernul vine și rezolvă această situație prin hotărârea de guvern adoptată în ședința de guvern de aseară. De asemenea, la nivelul unităților administrativ-teritoriale din țară, deci pe lângă consiliile județene, mai avem o situație similară la nivelul localităților, la nivelul primăriilor, pentru asigurarea cheltuielilor necesare pentru persoanele cu dizabilități și pentru însoțitorii acestora. În acest sens, Guvernul a adoptat, în prima lectură, un proiect de hotărâre de guvern pentru acoperirea acestor cheltuieli la nivelul unităților administrativ-teritoriale care sunt în dificultate din punct de vedere al acoperirii cheltuielilor necesare cu persoanele cu dizabilități și însoțitorii acestora. Acestea au fost principalele acte normative adoptate în ședința de guvern de aseară. Mulțumesc pentru atenție și multă sănătate!

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.