INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în cadrul ședinței din 17 septembrie 2019

Politic Social

I. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ”Sistem Informatic Naţional pentru Adopţie SINA”
2. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2010
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Cercetării şi Inovării, precum şi de instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestuia şi a termenelor de menţinere în nivelurile de clasificare
4. HOTĂRÂRE privind redistribuirea creditelor bugetare alocate la titlul ”Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă” în bugetul pe anul 2019 între Ministerul Sănătății și Ministerul Justiției 
5. HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidro-meteorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2019 asupra sectorului apicol”
6. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
7. HOTĂRÂRE privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale 
8. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale  
9. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019 pentru comuna Săcălășeni, județul Maramureș 
10. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale
11. HOTĂRÂRE pentru modificarea H.G. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale

II. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Desemnarea preşedintelui Părţii române în Comisia interguvernamentală româno-kazahstaneză de colaborare economică

III. NOTE
1. NOTĂ privind Planul Anual de Lucru al Guvernului 2019, actualizat

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.