INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 12 august 2019

Politic

I. ORDONANŢE
1. ORDONANŢĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019

2. ORDONANŢĂ pentru  rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019

3. ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

4. ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanțării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020

II. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional, precum şi măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce privește combustibilii şi volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2019 – 31 martie 2020

2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extindere cimitir militar în cazarma 3430 Bucureşti

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale „Administraţia Poturilor Maritime” -S.A. Constanța aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea schimbării denumirii amplasamentului obiectivului de investiţii, situat în municipiul Bucureşti, Bd. Unirii, sectorul 3, din „Esplanada” în „Cartierul pentru Justiţie” şi „proiecte de interes public ale municipiului Bucureşti” precum şi pentru aprobarea programului prioritar de reconversie funcțională a amplasamentului

5. HOTĂRÂRE privind înscrierea în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Identității Naţionale a bunului imobil „Casa Gănescu”, pentru stabilirea sediului Muzeului Naţional „Constantin Brâncuși”

6. HOTĂRÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat a unui imobil aparținând domeniului public al statului, aflat în administrarea Curţii de Conturi, prevăzut în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

7. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernulu0i nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

8. HOTĂRÂRE privind aprobarea desființării Bazei sportive „Complex Sportiv Forex Brașov”, situat în municipiul Brașov, strada Turnului nr. 1

9. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Râu de Mori, judeţul Hunedoara

10.HOTĂRÂRE privind rechemarea şi numirea unui consul general

11.HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Anexelor nr. I-V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare planetelor sau produselor vegetale în România.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.