Masurile minimale solicitate de FPTR in vederea evitarii falimentului turismului romanesc

Social

În condițiile actuale, a crizei economice provocată de pandemia COVID-19, reprezentanții F.P.T.R au ajuns la concluzia certă, că turismul este prima și cea mai afectată ramură de activitate economică.
Federația Patronatelor din Turismul Românesc (F.P.T.R) a solicitat Domnului Virgil Daniel Popescu, Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și Domnului Prim-ministru, Ludovic Orban, aprobarea de urgență a măsurilor minimale astfel încât operatorii economici și salariații din turism să evite intrarea în incapacitate de plată în următoarele doua luni, iar salariaților să li se asigure venituri pentru un trai decent.
Măsurile sunt solicitate pentru persoanele juridice române și angajații acestora care desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN:

5510 – „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”,
5520 – „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”
5590 – „Alte servicii de cazare”,5610 „Restaurante”,
5621 „Activitati de alimentatie ( catering) pentru evenimente”;
5629 – „Alte servicii de alimentatie n.c.a,
5630 „Baruri si alte activitati de servire a bauturilor”
7911 – ”Activități ale agențiilor turistice”.

   Aplicarea urmatoarelor masuri pot salva partial activitatea de turism:
  1. Suportarea de către Guvern a plății șomajului tehnic în cuantum de 75% din salariul brut al angajatului, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pe țară. Plata sa fie efectuata direct angajaților de către A.J.O.F.M.;
  2. Pentru asigurarea serviciilor de mentenanță, întreținere și conservare a structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare(cod CAEN 5510), pentru respectarea standardelor impuse de criteriile de clasificare, in vederea redeschiderii sau pentru a putea fi puse la dispoziția autorităților în situații de necesitate în maxim 24 h – modificarea contractelor individuale de muncă , in contracte individuale de munca cu timp parțial, de maxim 4 h/zi, – cu plata de către angajator a drepturilor salariale cuvenite și cu suportarea de către Guvern a plății șomajului tehnic conform pct. 1 (Suportarea de către Guvern a plății șomajului tehnic în cuantum de 75% din salariul brut al angajatului, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pe țară. Plata sa fie efectuata direct angajaților de către A.J.O.F.M.).
  3. Certificatul pentru stare de urgență să fie emis pentru activităţi corespunzătoare codurile CAEN: 5510 – „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”, 5520 – „Facilităţi de cazare pentru vacanțe şi perioade de scurtă durată”, 5590 – „Alte servicii de cazare”,5610 „Restaurante”,5621 „Activități de alimentație (catering) pentru evenimente”; 5629 – „Alte servicii de alimentație n.c.a, 5630 „Baruri și alte activități de servire a băuturilor! 7911 – ”Activități ale agențiilor turistice” – fără birocrație. Să fie emise în baza unei cereri, a Certificatului de inregistrare la ORC si a certificatului constatator emis de ORC care atesta obiectele de activitate autorizate;
  4. Plata de urgenta (nu la rectificarea bugetara) a concediilor medicale, TVA , sumelor datorate de stat in baza unor contracte sau titluri executorii catre societatile din turism;
  5. Prelungirea termenelor tichetelor de vacanta emise pentru anul 2019 si emiterea celor aferente anului 2020 exclusiv pe card . Pentru mai multe informatii se anexeaza adresa nr. 1417/19.03.2020.

Federația Patronatelor din Turismul Romanesc (F.P.T.R.) este singura federație reprezentativă la nivel de ramură turism, reprezentativitate atestată prin hotărâre de instanță, definitivă, având în componență aprox. 73.500 salariați și gestionează într-o pondere covârșitoare capital românesc.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.