Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA)

Social

Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) anunţă finalizarea implementării proiectului „O societate civilă implicată în sistemul de sănătate şi protecţie socială”.

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 şi şi-a propus creşterea capacităţii societăţii civile din România de a promova politici publice în sistemul de sănătate şi al protecţiei sociale.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

1. Pe perioada proiectului, minim 40 de asociaţii de pacienţi şi parteneri sociali şi-au dezvoltat competenţe în aria formulării şi promovării de propuneri alternative la politicile publice, iniţiate de autorităţi, în domeniul sănătăţii şi al protecţiei sociale.

2. Pe perioada proiectului a fost operaţionalizată o reţea de asociaţii de pacienţi şi parteneri sociali care monitorizează politicile publice iniţiate de autorităţi în domeniul sănătăţii şi al protecţiei sociale, în direcţia evaluării şi elaborării de propuneri alternative.

3. Pe perioada proiectului, minim 10 asociaţii de pacienţi şi parteneri sociali au fost sprijiniţi pentru elaborarea de propuneri alternative politicilor publice iniţiate de autorităţi, în sensul rezolvării de probleme specifice domeniului lor de activitate.

Rezultatele proiectului la final sunt:

1. Personalul de la nivelul a 50 de asociaţii de pacienţi şi parteneri sociali a fost instruit în domeniile „Elaborarea politicilor publice” şi „Advocacy şi comunicare publică”.

2. Au fost organizate 3 cursuri şi au fost instruite 61 de persoane în domeniul „Elaborarea politicilor publice”.

3. Au fost organizate 3 cursuri şi au fost instruite 60 de persoane în domeniul „Advocacy şi comunicare publică”.

4. Reţeaua de organizaţii neguvernamentale şi parteneri sociali „CivilNet” a fost operaţionalizată pentru a monitoriza politicile publice iniţiate de autorităţi în domeniul sănătăţii şi al protecţiei sociale, în direcţia evaluării şi elaborării de propuneri alternative.

5. Au fost organizate 7 dezbateri regionale cu tema „Politicile publice din domeniul sănătăţii şi protecţiei sociale” cu peste 250 de participanţi.

6. Au fost realizate două rapoarte de monitorizare a politicilor publice în domeniul sănătăţii şi cel al protecţiei sociale înaintate către ministerele şi instituţiile interesate.

7. Au fost elaborate şi depuse în cadrul proiectului 11 propuneri de politici publice alternative în domeniul sănătăţii (8) şi al protecţiei sociale (3), dintre care 6 au fost acceptate până în acest moment.

Valoarea totală a proiectului a fost de 997.688,00 lei, din care valoare nerambursabilă din FSE 821.139,01 lei, valoare nerambursabilă din bugetul naţional 156.595,26 lei şi cofinanţare UNOPA 19.953,73 lei. Proiectul a fost implementat în perioada 2 Aprilie 2018-1 August 2019.

Codul MySMIS al proiectului este 109810.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.