Metodologia de înscriere, selecţie și participare în cadrul proiectului de tineret “Şcoala de Vară 2019 – Program național de formare”

Divertisment

Cap. I. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Prezenta metodologie reglementează modalitatea de înscriere, selecţie şi participare a tinerilor în cadrul proiectului “ŞCOALA DE VARĂ 2019 – PROGRAM NAȚIONAL DE FORMARE” – 4 module”, denumit în continuare proiectul.

Art. 2. Informaţii privind proiectul:

(1) Modalitate de desfăşurare: 4 module, după cum urmează:

M1 – Consiliere și orientare în carieră

M2 – Stil de viață sănătos – Sănătate, sport şi recreere

M3 – Lucrător de tineret – curs acreditat

M4 – Leadership

(2) Scop: Dezvoltarea abilităților tinerilor sub diferite forme de manifestare și pregătirea profesională a acestora

(3) Obiective specifice:

O.1 Creșterea gradului de însușire a cunoștințelor în domenii precum: leadership, lucrător de

tineret, sănătate – sport – recreere și carieră pentru 200 tineri

O.2 Formarea a 50 tineri în domeniul lucrătorului de tineret, pe parcursul a 6 zile, în cadrul unui curs acreditat.

O.3 Creșterea gradului de interes al tinerilor pentru participarea la viața comunității

(4) Tip proiect: seminar/ curs/ dezbatere;

(5) Grup ţintă: tineri;

(6) Organizator: Direcţia Proiecte și Politici din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului (MTS);

(7) Program MTS: Program de susţinere a acţiunilor de tineret – P2;

(8) Loc de desfăşurare: Judeţul Constanţa, Vama Veche;

(9) Perioada de desfășurare:

M1 – Consiliere și orientare în carieră: 12-17 august 2019

M2 – Stil de viață sănătos – Sănătate, sport şi recreere: 18-23 august 2019

M3 – Lucrător de tineret – curs acreditat: 02-08 septembrie 2019

M4 – Leadership: 03-08 septembrie 2019

Art. 3. Participarea tinerilor în cadrul proiectului se realizează pe bază de selecţie; se vor selecta

 50 de tineri/modul.

Cap. II. PARTICIPAREA TINERILOR PE BAZĂ DE SELECŢIE

Subcapitolul 1. Condiţii de participare. Documente necesare şi modalitatea de înscriere

 Art. 4 . Condiţii obligatorii  de participare:

(1) Documentele necesare participării la ”Școala de Vară 2019 – Program Național de Formare” :

 1. a) să aibă cetăţenie română sau rezidență pe teritoriul României;
 2. b) să aibă vârsta cuprinsă între 18-35 de ani;
 3. c) să dețină act de identitate valabil;
 4. d) să aibă act doveditor din care să reiasă că este rezident legal pe teritoriul României;
 5. e) depunerea formularului de candidatură, până la data stabilită prin apelul de înscriere.

(2) Actele menționate la alin. (1), lit, (c) și (d) vor fi transmise în perioada confirmării participării, în cazul selectării; în caz contrar, persoana în cauză este descalificată.

Art. 5. În vederea participării la selecţie se va completa Formularul de candidatură online conform Anexei 3.

Subcapitolul 2 – Criterii de selecţie

Art.6. Pentru a fi eligibili candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. a) Vârsta cuprinsă între 18 şi 35 ani, la data începerii modulului pentru care a aplicat;
 2. b) Să completeze Formularul de candidatură, conform Anexei 3, în termenul stabilit prin anunț;
 3. c) Să aplice doar pentru un singur modul, în caz contrar fiind descalificat;
 4. d) Selecția va fi realizată în ordinea înscrierii, în limita locurilor disponibile pentru fiecare modul. Tinerii candidați înscriși peste limita celor 50 de locuri/ modul vor fi incluși intr-o listă de rezervă;
 5. e) Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Art. 7.  (1) Evaluarea se realizează în baza formularului de candidatură online de către Comisia de selecţie.

Subcapitolul 3 – Comisiile de evaluare şi selecţia candidaţilor

Art. 8. Evaluarea aplicaţiilor depuse se face de către Comisia de selecţie înfiinţată în baza unei Note aprobate de către Secretarul de stat. Comisia de selecție se organizează la nivelul a 4 grupuri de lucru, din care vor face parte responsabilii modulelor.

Art. 9.  Atribuţiile Comisiei de selecţie:

(1) evaluează aplicaţiile pe baza criteriilor menţionate în prezenta metodologie;

(2) verifică documentele depuse;

(3) întocmeşte tabelul centralizator aferent.

Art. 10. (1) Candidaţii care nu respectă prevederile art. 4, art. 5 și art. 6 nu vor fi selectați; Pentru a putea fi admiși, candidaţii trebuie să îndeplinească criteriile menționate în Formularul de înscriere;

(2) Admiterea se face în limita locurilor disponibile.

Art. 11. În vederea participării la Modulul 4 – Leadership, selecția se va realiza în funcție de următoarele:

 1. Apartenența sau implicarea în cadrul unei organizații de tineret (se va transmite Adeverință din partea organizației drept confirmare);
 2. Criterii de evaluare candidatură pe bază de punctaj:
 3. Ai participat la activități/evenimente/proiecte/ în folosul tinerilor? Daca da, ne poţi exemplifica și specifica contextul? (20 p)
 4. Din perspectiva ta, ce reprezintă conceptul de ”Leadership” pentru tine? (10 p)
 5. Precizează trei calităţi care te recomandă să devii leader în cadrul unor grupuri/echipe de tineri (15 p)
 6. Ce te motivează să dobândești competențe de leader? (30 p)
 7. Ce contribuţie, în calitate de leader, consideri că poţi aduce la dezvoltarea comunității din care faci parte ? (25 p)

Art. 12. (1) Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia de a comunica participarea sau renunţarea la modulul pentru care au aplicat în termen de 48 ore de la afişarea rezultatelor finale, și de a transmite documentele prevăzute la art. 4, alin. (1), lit, (c) și (d); în caz contrar vor fi descalificați.

(2) În cazul în care un candidat declarat admis renunţă la participare sau nu confirmă participarea, acesta va fi înlocuit cu un alt candidat, aflat pe lista de rezervă.

Subcapitolul 4 – Perioada de înscriere, evaluare, depunere contestaţii şi afişare rezultate

Art. 13. Perioada de înscriere candidaţi, evaluare aplicaţii, afişare rezultate finale se va face astfel:

(1) perioada de înscriere candidaţi: Modulele 1 si 2, respectiv ”Consiliere și orientare în carieră” și ”Stil de viață sănătos – Sănătate, sport şi recreere” – 23 iulie-04 august 2019/ Modulele 3 și 4, respectiv  ”Lucrător de tineret – curs acreditat” și ”Leadership” – 23 iulie-20 august 2019;

(2) evaluare aplicaţii: Modulele 1 și 2 – 04 august 2019/ Modulele 3 și 4 – 20 august;

(3) afişare rezultate selecţie: Modulele 1 și 2 – 05 august 2019/ Modulele 3 și 4 – 23 august 2019;

(4) confirmare/renunţare persoane admise: Modulele 1 și 2 – 05-07 august 2019/ Modulele 3 și 4 – 24-26 august 2019.

Cap. III DISPOZIŢII FINALE

Art. 14. Perioadele menţionate la art. 13 pot fi modificate, din motive întemeiate, în baza unei Note a DGPSADT şi aprobate de Secretarul de stat.

Art. 15. În cazul în care locurile nu vor fi completate, pe baza unei Note a DPPT, acestea vor fi completate cu alţi participanţi desemnați din cadrul DJST/DSTMB (Centru de tineret), ONG-uri, alţi invitaţi în conformitate cu tema propusă.

Art. 16. Prevederile Metodologiei se vor publica pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului şi vor fi duse la îndeplinire de către DPPT şi de persoanele participante în cadrul proiectului “ŞCOALA DE VARĂ 2019 – PROGRAM NAȚIONAL DE FORMARE” .

Art. 17. Participanții selectați vor lua la cunoștință și vor semna un regulament privind desfășurarea proiectului “ŞCOALA DE VARĂ 2019 – PROGRAM NAȚIONAL DE FORMARE”. Participanților, la fiecare modul, li se vor acorda diplome de participare prin care li se vor recunoaște și atesta competențele dobândite.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.