Peste 13.500 de cadre didactice încep formarea în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi – CRED”, din septembrie 2019

Social

Luna septembrie marchează o dezvoltare semnificativă a programului de formare adresat cadrelor didactice din învăţământul primar şi gimnazial, promovat în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi – CRED”.

Astfel, proiectul continuă misiunea de a oferi un program de formare continuă de calitate în aria abilitării curriculare. CRED este un proiect care vizează un grup-ţintă fără precedent în proiectele educaţionale din România, format din 55.000 de cadre didactice din învăţământul primar şi gimnazial.

„Într-o societate aflată într-o dinamică accelerată, suntem puşi în faţa unor noi provocări, reflectate şi în nevoile specifice sistemului de educaţie. Aşadar, trebuie să acţionăm în consecinţă, întrucât este necesar ca educaţia să se adapteze acestor schimbări. Prin proiectul CRED venim în sprijinul cadrelor didactice în procesul de interpretare şi implementare a noului curriculum. Este vizată o abordare metodologică centrată pe competenţele-cheie ale elevilor şi adaptarea activităţilor de învăţare la nevoile specifice ale fiecărui elev, inclusiv ale celor aflaţi în risc de abandon şcolar.” – Merima Petrovici, Manager al proiectului „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi – CRED”

Grupele de formare cuprind, în medie, 20 de cursanţi. Astfel, peste 13.500 de cadre didactice, organizate în 685 de grupe, vor beneficia de programele de formare acreditate din cadrul proiectului CRED.

Programul de formare se desfăşoară pe parcursul a 120 de ore, în sistem blended-learning (60 de ore faţă în faţă şi 60 de ore online, prin intermediul unei platforme e-learning).

Programul de formare continuă acreditat urmăreşte, printre altele:
* înţelegerea în profunzime a elementelor de noutate şi inovaţie aduse de noile programe şcolare şi integrarea acestor schimbări în sala de clasă;
* încurajarea utilizării la clasă a unor noi metode şi strategii didactice care să ofere contexte autentice de dezvoltare a competenţelor elevilor;
* dobândirea abilităţii de utilizator şi dezvoltator de resurse educaţionale deschise şi, totodată, dobândirea posibilităţii de a le adapta, în funcţie de contextul educaţional;
* identificarea, în activitatea didactică, a adaptărilor curriculare care să sprijine fiecare elev să-şi atingă potenţialul.

„Prin intermediul proiectului CRED, dorim să sprijinim cadrele didactice, din învăţământul primar şi gimnazial în aplicarea noului curriculum naţional. În esenţă, programul de formare propune explorarea a două întrebări importante: ‘Ce presupune o abordare a învăţării care urmăreşte să formeze competenţe, nu doar să transmită conţinuturi?’ şi, ‘Care sunt schimbările promovate de noile programe şcolare şi ce implicaţii au acestea pentru activitatea mea didactică?’.

Alături de celelalte componente ale proiectului (dezvoltarea unui document de politici privind curriculumul naţional, elaborarea de ghiduri metodologice şi de resurse educaţionale deschise pentru învăţământul primar şi gimnazial, dezvoltarea unei metodologii de evaluare a competenţelor cheie), programul de formare contribuie în mod concret la transformarea profilului de formare al absolventului (ce aşteptăm de la un absolvent, din perspectiva competenţelor sale cheie) dintr-o retorică, într-un reper autentic al activităţii fiecărui profesor la clasă.” – Ciprian Fartuşnic, Coordonator partener, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei – CRED

Calendarul formărilor, conturat până în acest moment:

* Formarea cadrelor didactice din ciclul primar
2 septembrie – 31 octombrie 2019: 151 de grupe
30 septembrie – 30 noiembrie 2019: 19 grupe
4 noiembrie 2019 – 31 ianuarie 2020: 153 de grupe
3 decembrie 2019 – 31 ianuarie 2020: 19 grupe

* Formarea cadrelor didactice din ciclul gimnazial
7 octombrie – 7 decembrie 2019: 136 de grupe (aria curriculară „Limbă şi comunicare”)
21 octombrie – 20 decembrie 2019: 107 grupe (aria curriculară „Matematică şi ştiinţe”)
3 decembrie 2019 – 21 ianuarie 2020: 100 de grupe (ariile curriculare „Consiliere, Om şi societate, Tehnologii” etc.)

„Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi – CRED” este un proiect de anvergură pentru sistemul educaţional românesc, fiind lansat în anul 2017 şi având o durată de implementare de 4 ani. Este cel mai important proiect al Ministerului Educaţiei Naţionale ce vizează învăţământul preuniversitar şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. Proiectul se implementează la nivel naţional şi are 12 parteneri, instituţii publice: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 8 Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de dezvoltare şi 3 Inspectorate şcolare.

CRED este parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Şcolii (aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 417/2015).

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.