Președintele Iohannis solicită Parlamentului reexaminarea Legii privind preluarea paramedicilor SMURD de către ISU

Social

Preşedintele Klaus Iohannis a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind aprobarea Programului-pilot de preluare a personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă în a căror zonă de competenţă îşi desfăşoară activitatea.

Legea trimisă spre reexaminare prevede instituirea unui program pilot pentru cel mult un an de zile, prin care personalul cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului ajutor calificat, aflate în finanţarea autorităţilor locale, la cererea acestuia, se preia cu statut de cadru militar – subofiţer sau de soldat profesionist, după caz, de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă în a căror zonă de competenţă îşi desfăşoară activitatea, prin derogare de la prevederile Legii nr. 80/1995 în ceea ce priveşte dobândirea calităţii de subofiţer.

Prevederile acestei legi se aplică doar pentru personalul încadrat până cel târziu la data de 31 decembrie 2018, pentru judeţele Arad, Hunedoara, Maramureş, Mureş şi Sibiu.

“Deşi legea menţionată are ca scop instituirea unor măsuri de natură să rezolve problemele cu care se confruntă autorităţile administraţiei publice în finanţarea activităţii de acordare a primuluiajutor, o serie de dispoziţii ale acesteia – ce vizează atât funcţionalitatea în sine a Programului, cât şi statutul personalului preluat – prin neclaritatea sau impredictibilitatea acestora pot conduce la compromiterea scopului urmărit de legiuitor, motiv pentru care se impune reexaminarea actului normativ de către Parlament”, se arată în cererea de reexaminare transmisă Parlamentului de şeful statului, conform unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale.

Preşedintele semnalează Legislativului că dispoziţiile articolului 8 din Legea supusă reexaminării sunt “neclare”, durata programului, de cel mult un an de la intrarea în vigoare a actului normativ, fiind, în esenţă, “una incertă”.

“Legea supusă reexaminării prevede schimbarea statutului juridic al personalului cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD şi dobândirea de către acesta a unui nou statut, respectiv acela de cadru militar subofiţer/soldat profesionist militar. Or, faţă de caracterul temporar al programului-pilot din legea transmisă la promulgare nu rezultă dacă şi schimbarea de statut are acelaşi caracter temporar sau, dimpotrivă, este definitivă. În plus, legea nu stabileşte care va fi statutul juridic al persoanelor care au optat pentru preluare, ulterior expirării termenului de un an, în măsura în care se va constata nefuncţionalitatea programului”, se arată în solicitarea transmisă Parlamentului.

Totodată, Iohannis precizează că legea nu stabileşte un termen în interiorul căruia personalul SMURD poate formula cererea de preluare.  “Astfel, având în vedere durata incertă de aplicabilitate a programului, în absenţa stabilirii unui termen limită până la care trebuie formulate cererile de preluare, soluţia legislativă propusă ar putea genera disfuncţionalităţi în activitatea SMURD şi impredictibilitate în condiţiile în care s-ar înregistra astfel de cereri ale personalului pe tot parcursul derulării programului”, se spune în cererea de reexaminare.

De asemenea, şeful statului sesizează că legea supusă reexaminării nu cuprinde dispoziţii prin care Guvernul sau o altă autoritate să fie învestită cu atribuţia de a elabora norme de punere în aplicare a legii, pentru ca problemele pe care le-ar putea genera neclaritatea normelor să-şi poată găsi rezolvarea la nivel infralegal.  “În interesul desfăşurării în bune condiţii a activităţii de prim ajutor şi, implicit a actului medical, dar şi în vederea asigurării aplicabilităţii eficiente a prezentei soluţii legislative, considerăm că programul-pilot trebuie reglementat astfel încât să fie clare: durata acestuia, procedura de evaluare a utilităţii şi eficienţei acestuia, precum şi eventualele consecinţe ale unui asemenea program. În acest context, apreciem că se impune şi o evaluare a numărului de persoane cărora li se va aplica programul-pilot şi, pe cale de consecinţă, a impactului acestui program asupra bugetului/structurii de personal a Ministerului Afacerilor Interne şi a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă”, se arată în cerere.

Nu în ultimul rând, în ceea ce priveşte statutul personalului preluat, preşedintele consideră că este necesară reglementarea cu claritate a regimului juridic al acestuia, astfel încât să nu se instituie un tratament discriminatoriu atât în interiorul personalului cu pregătire paramedicală SMURD (între persoanele încadrate până la 31 decembrie 2018 şi cele încadrate ulterior acestei date, pe de o parte, iar pe de altă parte între persoanele încadrate în judeţele vizate de prezenta lege şi cele încadrate în celelalte judeţe) cât şi faţă de cadrele militare în ceea ce priveşte condiţiile de accedere la acest statut, în special cele referitoare la vârsta maximă, de 45 de ani, până la care o persoană poate dobândi statutul de cadru militar. AGERPRES

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.