Reformă în domeniul jocurilor de noroc: La inițiativa Ministerului Finanțelor, Guvernul a adoptat măsuri care să protejeze jucătorii vulnerabili și să contribuie la creșterea veniturilor fiscale ale statului 

Social

Guvernul României a aprobat în ședința de astăzi, Ordonanța de Urgență care asigură consolidarea cadrului legal și fiscal, pentru a fi adaptat la evoluțiile tehnologice și sociale din ultimii ani, și măsuri de supraveghere mai riguroase pentru toți operatorii din domeniul jocurilor de noroc.

Actul normativ stabilește niveluri mai ridicate pentru taxele aferente licenței de organizare și de exploatare a jocurilor de noroc, care se plătesc anual, precum și a taxelor speciale și a garanțiilor depuse de companii.

Pentru asigurarea unui climat de afaceri pe principii de competitivitate și transparență, în special de prevenire și combatere a jocurilor de noroc neautorizate, de combatere a evaziunii fiscale în domeniu, toți operatorii vor fi obligați să aibă sediul fiscal în România și să plătească în România taxe și impozite.

Mai mult, se introduce o nouă modalitate de acoperire a riscului de neplată a obligațiilor față de bugetul general consolidat prin introducerea poliței de asigurare de garanție emisă de o societate de asigurări cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene, un stat semnatar al acordului privind Spațiul Economic European, ori un stat din Confederația Elvețiană.

Contribuțiile anuale ale organizatorilor jocurilor de noroc licențiați se majorează substanțial, pentru promovarea respectării principiilor și măsurilor privind jocurile de noroc responsabile social.

Veniturile din contribuțiile organizatorilor jocurilor de noroc licențiați încasate de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc se virează în procent de 70% către bugetul de stat, iar procentul de 30% va fi utilizat de ONRC pentru finanțarea programelor pentru prevenirea dependenței de jocuri de noroc, promovarea jocului responsabil, linia telefon verde, realizarea bazei de date pentru prevenirea și combaterea adicție.

Aplicarea noilor măsuri se va reflecta atât într-o activitatea mai responsabilă social, cât și în venituri mai mari la bugetul de stat. Potrivit estimărilor Ministerului Finanțelor, se va colecta în plus, 132 de milioane de lei până la finalul acestui an, 450 milioane de lei în 2024 și 470 milioane de lei în 2025.

De asemenea, pentru protejarea jucătorilor, a persoanelor aflate în situații de risc, se instituie interdicția privind comercializarea alcoolului în sălile de jocuri de noroc. Se vor introduce și prevederi privind obligația organizatorilor de jocuri de noroc de a nu permite accesul în incinta locațiilor a persoanelor autoexcluse și indezirabile.

Combaterea criminalității organizate și a celei economice în rândul operatorilor de jocuri de noroc sunt alte obiective ale noii legislații.

În acest scop se va înființa un registru, accesibil online, al companiilor și sediilor în care se autorizează această activitate, cu informații despre operatorii licențiați/autorizați (adresa sediului social, adresa fiecărui spațiu comercial în care operează jocuri de noroc, indicarea tipurilor de jocuri de noroc autorizate pentru locație, seria și adresa la care este amplasat fiecare mijloc de joc licențiat/autorizat).

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook , Instagram , YouTube , TikTok , Twitter .