Sprijin acordat fermierilor pentru refacerea potenţialului de producţie agricolă

Social

Prin intermediul Măsurii 5 – Refacerea potenţialului de producţie agricolă afectat de dezastre naturale şi de evenimente catastrofale şi instituirea unor măsuri de prevenire corespunzătoare, respectiv a sub-măsurii 5.1 – Sprijin pentru investiţiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile şi ale evenimentelor catastrofale probabile, fermierii au avut posibilitatea de a accesa, în intervalul 01 aprilie – 30 iunie 2019, o sesiune de primire proiecte destinată investiţiilor pentru prevenirea şi combaterea Pestei Porcine Africane (PPA) în România.
Interesul fermierilor pentru a accesa această submăsură a fost deosebit, fiind depuse 174 proiecte (105 proiecte aferente solicitanţilor publici şi 69 proiecte aferente solicitanţilor privaţi), la nivel naţional, în valoare de 15.739.108 euro, dintr-un total disponibil de 14.775.003 euro pentru selecţia proiectelor. În prezent, cele 174 proiecte depuse la nivel naţional se află în analiză la nivelul AFIR.

Beneficiarii eligibili în cadrul acestor sesiuni au fost: fermieri, cooperative, grupuri de producători, constituite în baza legislaţiei naţionale în vigoare care deservesc interesele membrilor, cât şi entităţi publice cu atribuţii în domeniul sanitar-veterinar, autorităţi publice care au în administrare punctele de trecere a frontierei, drumurile publice şi administratori/ gestionari publici ai fondurilor cinegetice.

Prin Sm 5.1 sunt finanţate proiectele a căror valoare maximă eligibilă va fi de la 20.000 euro până la 250.000 euro, în funcţie de tipul operaţiunii şi de sub-măsura accesată. Sprijinul acordat prin acestă sub-măsură contribuie la: 
– Creşterea capacităţii operaţionale de prevenire a apariţiei epidemiilor şi combaterea acestora, inclusiv prin diminuarea timpului de reacţie din partea autorităţilor sau
– Reducerea efectelor dezastrelor naturale, a evenimentelor adverse şi catastrofale asupra potenţialului de producţie agricolă.

Pentru a fi eligibile la finanţare în cadrul acestei sesiuni, operaţiunile/acţiunile trebuie să vizeze:
– Investiţii în instalaţii de dezinfectare şi dezinsecţie;
– Investiţii în creşterea capacităţii operaţionale pentru reducerea timpilor de diagnostic prin dotarea laboratoarelor şi achiziţia de mijloace de transport a probelor;
– Achiziţionarea de camere frigorifice pentru depozitarea temporară a animalelor sălbatice ucise până la primirea rezultatelor probelor prelevate;
– Investiţii în instalaţii, echipamente şi infrastructura sanitară şi garduri de protecţie, inclusiv repelenţi, în cadrul fermelor, pentru asigurarea biosecurităţii.

O noutate în cadrul acestei sesiuni este faptul că vor putea fi decontate cheltuielile eligibile stabilite în cadrul proiectului, inclusiv cele efectuate înainte de depunerea cererii de finanţare, dar nu mai devreme de data recunoaşterii oficiale de către autorităţile competente a producerii fenomenului epizootiei de pestă porcină africană, respectiv data de 31.07.2017.

Alte informaţii sunt disponibile pe paginile web ale AFIR (www.afir.info) şi MADR (www.madr.ro).