HOTĂRÂRE nr. 460 din 3 iulie 2019 privind actualizarea adresei, valorilor de inventar și a codului de clasificație ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului și înscrierea unui bun în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Mediului, ca urmare a derulării activităților de optimizare și dezvoltare a Rețelei naționale de monitorizare a calității aerului, a realizării lucrărilor de amplasare și branșament electric, precum și a actualizării legislației specifice

EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 12 iulie 2019 În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1 […]

Continue Reading

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act în ședința Guvernului României din 3 iulie 2019

I. PROIECTE DE LEGI1.    PROIECT DE LEGE privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția de Combatere a Fraudelor II. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri 2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unor […]

Continue Reading

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 3 iulie 2019

I. PROIECTE DE LEGI1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră RomâneProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/LEGE.pdfProiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României. II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ1. […]

Continue Reading