Vești bune, la final de an: #MEAT anunță lansarea a trei programe de finanțare, dedicate IMM-urilor din România

Economic

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) aduce vești bune pentru antreprenori, la finalul acestui an! Începând de marți, 19 decembrie a.c., ora 10:00, va fi activă etapa de preînscriere în cadrul Programului național de microindustrializareProgramului de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, dar și în cadrul Programului de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, exclusiv online, pe www.programenationale2023.ro. În cadrul acestei etape, aplicanții vor avea posibilitatea de a-și crea profilul, userul și parola, fiind permisă și încărcarea documentelor și declarațiilor necesare.

Pasul următor, respectiv etapa de înscriere în cadrul celor trei programe naționale, se va desfășura tot prin intermediul platformei www.programenationale2023.ro, în conformitate cu următorul program:

 • Programul național de microindustrializare: etapa de înscrieri va fi lansată joi, 21 decembrie a.c., ora 10:00, aceasta fiind deschisă până joi, 04 ianuarie 2024, ora 20:00.
 • Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață: etapa de înscrieri va fi lansată joi, 21 decembrie a.c., ora 12:00, aceasta fiind deschisă până joi, 04 ianuarie 2024, ora 20:00;
 • Programul de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii: etapa de înscrieri va fi lansată joi, 21 decembrie a.c., ora 14:00, aceasta fiind deschisă până joi, 04 ianuarie 2024, ora 20:00.

Mecanismul de finanțare al celor trei programe prevede contractarea de credite de investiții de către antreprenori, de la băncile partenere ale programului (Alpha Bank România, Banca Comercială Română, Banca Transilvania, CEC Bank și Unicredit Bank), și decontarea de către MEAT a 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, stabilite prin procedură, dar nu mai mult de 500.000 lei. Precizăm că valoarea minimă a creditului de investiții este de 250.000 lei.

După completarea și transmiterea cu succes a formularelor electronice de înscriere, va fi publicată lista tuturor cererilor înregistrate, în ordinea înscrierilor. Ulterior, aplicanții vor fi înștiințați să se prezinte la instituția de credit parteneră pentru care au optat, unde  va fi realizată o preverificare a bancabilității. Dacă răspunsul este unul pozitiv, va fi emis acord de principiu la creditare, iar AIMM va începe procesul de evaluare administrativă și de eligibilitate, care poate fi încheiat favorabil prin emiterea notificării de principiu la finanțare. Creditul va fi acordat, însă, doar după verificarea finală a bancabilității, de către instituția de credit parteneră.

Documentația necesară pentru înscrieri (fișierele standardizate se regăsesc pe platforma înscrieri, care va fi disponibilă începând de marți, 19 decembrie a.c.):

 • Anexa 1– Cerere tip de acord de principiu la creditare și finanțare / Formular de înscriere;
 • Anexa 5 – Declarație proprie răspundere;
 • Anexa 6 – Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii;-
 • Anexa 7 – Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate.
 • Alte documente specifice programelor, conform procedurilor de implementare ale acestora.

Procedura programului național multianual de microindustrializare a fost publicată în Monitorul Oficial. Schema de minimis va fi implementată de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT), prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (AIMM) și în parteneriat cu instituțiile de credit cu care vor fi semnate convenții de colaborare, în urma unui proces de selecție deschis, transparent, nedicriminatoriu și necondiționat.

Programul de Microindustrializare își propune să sprijine investițiile în sectoarele economice prioritare, precum și să faciliteze creșterea volumului de activitate și a competitivității IMM-urilor. De asemenea, inițiativa mai are drept obiectiv susținerea producției interne și promovarea conceptului „Fabricat în România”. În acest scop, antreprenorii vor putea contracta credite de investiții de la băncile partenere, în timp ce MEAT va acoperi până la 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, stabilite prin procedură, dar nu mai mult de 500.000 lei. Precizăm, totodată, că valoarea minimă a creditului de investiții este de 250.000 lei.

Investițiile eligibile se referă, printre altele, la echipamente tehnologice, cum ar fi mașini, utilaje și instalații de lucru, la soluții și sisteme de eficientizare energetică, la echipamente pentru colectarea, reciclarea și reutilizarea deșeurilor industriale, la achiziția autoutilitare și autovehicule speciale sau de spații de lucru și producție, precum și la realizarea de site-uri de prezentare a activității. Pot beneficia de sprijinul financiar nerambursabil societățile care desfășoară activități din domenii precum industria alimentară, metalurgică, a textilelor și a articolelor de îmbrăcăminte, prelucrătoare a lemnului, precum și  industriile ce au ca scop fabricarea de produse din: hârtie, farmaceutice și chimice, cauciuc și mase plastice. Fabricarea de mobilă, calculatoare și de mașini, precum și alte sectoare, detaliate în procedură, sunt de asemenea eligibile în cadrul programului.

Înscrierile se vor desfășura online și vor fi anunțate la o dată ulterioară. Procedura prevede depunerea unor cereri tip de acord de principiu la creditare și finanțare prin intermediul unui formular electronic de înscriere, care va fi disponibil pe site-ul MEAT. La finalul acestei etape, va fi publicată lista tuturor cererilor înregistrate, în ordinea înscrierilor. Ulterior, aplicanții vor fi înștiințați să se prezinte la instituția de credit parteneră pentru care au optat, unde  va fi realizată o preverificare a bancabilității. Dacă răspunsul este unul pozitiv, va fi emis acord de principiu la creditare, iar AIMM va începe procesul de evaluare administrativă și de eligibilitate, care poate fi încheiat favorabil prin emiterea notificării de principiu la finanțare. Creditul va fi acordat, însă, doar după verificarea finală a bancabilității, de către instituția de credit parteneră.

Informații de background:

Pentru anul 2023, Programul de Microindustrializare dispune de un buget în valoare de 85.000.000 lei, cu un număr estimat de 170 de beneficiari. Ținând cont de caracterul multianual al schemei de minimis, menționăm că pentru perioada 2024-2027, bugetul estimat este de 340.000.000 lei.

Veștile bune continuă! Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT), prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (AIMM), va acorda finanțări nerambursabile de până la 500.000 lei antreprenorilor români, din sectorul de comercializare a produselor și serviciilor de piață, care doresc să investească în dezvoltarea afacerilor lor!

Programul Comerț&Servicii reprezintă o măsură de încurajare și stimulare a dezvoltării IMM-urilor care activează în sectorul de comercializare a produselor și serviciilor de piață și are drept obiectiv susținerea investițiilor, creșterea volumului de activitate și a competitivității acestor companii, precum și promovarea digitalizării și a tranformării verzi a societăților românești care desfășoară activități de comerț intern și internațional.

Mecanismul de finanțare prevede, la fel ca în cazul Programului de Microindustrializare – „Fabricat în România” , contractarea de credite de investiții de către antreprenori, de la băncile partenere ale programului, selectate în urma unui proces deschis și transparent, și decontarea de către MEAT a 50% din valoarea cheltuielilor echilibile, stabilite prin procedură, dar nu mai mult de 500.000 lei. Precizăm că valoarea minimă a creditului de investiții este de 250.000 lei.

Pot beneficia de sprijinul financiar nerambursabil companiile dintr-un spectru larg de sectoare, care desfășoară, spre exemplu, comerț cu ridicata și cu amănuntul, activități de tipărire, de reparare, întreținere și instalare a mașinilor sau de captare, tratare și distribuire a apei. De asemenea, sunt eligibile activitățile de colectare, tratare și eliminare a deșeurilor, lucrările speciale de construcții, transporturile, serviciile de cazare sau alimentație, producția cinematografică, publicitatea și realizarea de studii de piață, activitățile juridice, de contabilitate, de arhitectură și inginerie, precum și cele sportive, recreative și distractive, tranzacțiile imobiliare și multe altele.

Programul Comerț&Servicii se referă, astfel, la o gamă variată de investiții, cum ar fi achiziționarea de echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) sau de active corporale, din categoria mijloacelor fixe destinate locurilor de joacă, sălilor de sport, fitness, drone sau echipamente de forță. Totodată, sunt eligibile soluțiile și sistemele de eficientizare energetică, dar și echipamentele pentru colectarea, reciclarea și reutilizarea deșeurilor industriale. Lista completă a investițiilor eligibile, stabilită prin procedură, permite și achiziționarea de mobilier sau de aparatură birotică.

Înscrierile se vor desfășura online și vor fi anunțate la o dată ulterioară. Procedura prevede depunerea unor cereri tip de acord de principiu la creditare și finanțare prin intermediul unui formular electronic de înscriere, care va fi disponibil pe site-ul MEAT. La finalul acestei etape, va fi publicată lista tuturor cererilor înregistrate, în ordinea înscrierilor. Ulterior, aplicanții vor fi înștiințați să se prezinte la instituția de credit parteneră pentru care au optat, unde  va fi realizată o preverificare a bancabilității. Dacă răspunsul este unul pozitiv, va fi emis acord de principiu la creditare, iar AIMM va începe procesul de evaluare administrativă și de eligibilitate, care poate fi încheiat favorabil prin emiterea notificării de principiu la finanțare. Creditul va fi acordat, însă, doar după verificarea finală a bancabilității, de către instituția de credit parteneră.

Informații de background:

Pentru anul 2023, Programul Comerț&Servicii dispune de un buget în valoare de 74.500.000 lei, cu un număr estimat de 149 de beneficiari. Ținând cont de caracterul multianual al schemei de minimis, menționăm că pentru perioada 2024-2027, bugetul estimat este de 289.000.000 lei.

Programul implementat de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) în calitate de furnizor de ajutor de minimis,  prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii(AIMM) și al instituțiilor de credit partenere, are ca obiectiv susținerea investițiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin procedura programului, creșterea volumului de activitate și a competitivității IMM din aceste sectoare.

În cadrul Programului sunt eligibile societățile care desfășoară activități autorizate în condițiile prezentei proceduri de implementare, pe codurile CAEN Rev. 2 aferente următoarelor diviziuni:

 • 41 Construcții de clădiri ;
 • 63 Activități de servicii informatice;
 • 74 Alte activități profesionale, științifice și tehnice;
 • 79 Activități ale agențiilor turistice și a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare și asistență turistică ;
 • 86 Activități referitoare la sănătatea umană.

Măsura de sprijin este complementară programelor de microindustrializare, comerț și servicii, acoperind astfel finanțarea tuturor activitătilor eligibile din economia natională și oferind șanse de dezvoltare egale tuturor întreprinderilor românești care își propun să acceseze schemele de ajutor dedicate lor.

Investițiile eligibile se referă, printre altele, la echipamente tehnologice, cum ar fi mașini, utilaje și instalații de lucru, la soluții și sisteme de eficientizare energetică, la echipamente pentru colectarea, reciclarea și reutilizarea deșeurilor industriale, la achiziția autoutilitare și autovehicule speciale sau de spații de lucru și producție, precum și la realizarea de site-uri de prezentare a activității.

Înscrierile se vor desfășura online și vor fi anunțate la o dată ulterioară. Procedura prevede depunerea unor cereri tip de acord de principiu la creditare și finanțare prin intermediul unui formular electronic de înscriere, care va fi disponibil pe site-ul MEAT. La finalul acestei etape, va fi publicată lista tuturor cererilor înregistrate, în ordinea înscrierilor.

Ulterior, aplicanții vor fi înștiințați să se prezinte la instituția de credit parteneră pentru care au optat, unde  va fi realizată o preverificare a bancabilității. Dacă răspunsul este unul pozitiv, va fi emis acord de principiu la creditare, iar AIMM va începe procesul de evaluare administrativă și de eligibilitate, care poate fi încheiat favorabil prin emiterea notificării de principiu la finanțare. Creditul va fi acordat, însă, doar după verificarea finală a bancabilității, de către instituția de credit parteneră.

Documentele publicate în Monitorul Oficial pot fi consultate aici:

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook , Instagram , YouTube , TikTok , Twitter .