A fost publicat Codul de conduită al membrilor Guvernului

Politic

Executivul a publicat pe site Codul de conduită al membrilor Guvernului, îndeplinind astfel „o recomandare dintre cele incluse în Mecanismul de Cooperare şi Verificare”.

Potrivit unui comunicat al Executivului, aceasta este una dintre cele două recomandări cu relevanţă pentru activitatea Guvernului, care „ar fi trebuit implementate până în octombrie 2019, respectiv până la precedenta misiune de evaluare”.

Sursa citată menţionează că o nouă misiune de evaluare va avea loc în perioada 10 – 12 februarie, experţii Comisiei Europene urmând să aibă întâlniri cu reprezentanţii instituţiilor responsabile în ariile vizate de MCV.

Documentul prevede ca obiectiv principal asigurarea exercitării demnităţii publice de membru al Guvernului în condiţii de „integritate, imparţialitate şi transparenţă, ca mijloc de promovare a unei bunei guvernanţe, element important al democraţiei”.

Membrii Guvernului îşi exercită mandatul în conformitate cu „principiul separaţiei şi echilibrului puterilor, în cadrul democraţiei constituţionale, cu respectarea independenţei justiţiei, pe baza colaborării loiale între autorităţi/instituţii”.

Totodată, conduita membrilor Guvernului României este guvernată de mai multe principii: „supremaţia Constituţiei şi a legii; prioritatea interesului public; profesionalismul şi exemplul personal; integritatea morală; transparenţa în exercitarea demnităţii publice”.

În document se prevede că membrii Guvernului au obligaţia de a-şi îndeplini mandatul cu „competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate”.

Miniştrii au obligaţia, de asemenea, „să asigure, prin atitudine, limbaj, conduită şi ţinută, bunul mers al activităţilor desfăşurate în cadrul Guvernului, precum şi solemnitatea specifică demnităţii publice” şi trebuie „să aibă o ţinută vestimentară decentă şi să nu folosească expresii sau cuvinte jignitoare, indecente sau calomnioase”.

Membrii Guvernului sunt obligaţi să asigure „o bună gestionare şi ocrotire” a proprietăţii publice şi private a statului, să evite „producerea oricărui prejudiciu” şi să folosească bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice „numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente demnităţii publice exercitate”.

Ei trebuie, conform Codului de conduită, să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, „folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale”.

Membrii Guvernului nu acceptă, direct sau indirect, „niciun fel de cadouri sau alte avantaje, patrimoniale sau nepatrimoniale, care ar putea influenţa sau care ar putea să fie percepute ca influenţând exercitarea atribuţiilor ori performanţa îndeplinirii îndatoririlor specifice mandatului” şi sunt obligaţi „să declare, prin orice mijloc, orice situaţie de natura celor care generează conflict de interese sau incompatibilitate”.

În Codul de conduită se spune că, în considerarea demnităţii publice exercitate, „membrilor Guvernului le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale”.

Cât priveşte comunicarea publică, miniştrii invitaţi la dezbateri publice de orice natură, în calitate oficială, au obligaţia să prezinte poziţia oficială asumată de Executiv, iar în cazul în care nu există o poziţie oficială, aceştia trebuie „să facă cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al Guvernului”.

Sesizările în legătură cu încălcarea Codului de conduită de către membrii Guvernului se aduc la cunoştinţa prim-ministrului, prin intermediul Secretariatului General al Guvernului, iar şeful Executivului pune în discuţia membrilor Cabinetului sesizarea, hotărându-se prin consens asupra celor mai bune căi de soluţionare.

„Abaterile grave de la conduita etică fac obiectul analizei în cadrul Guvernului”, se mai spune în document. AGERPRES

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.