Apel selecție Formatori Universitatea de Vară 2019

Divertisment

Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) organizează în perioada 24-30 august 2019, proiectul studenţesc Universitatea de Vară 2019.

În acest sens, se lansează o selecție de formatori (câte 1 pentru fiecare modul), în cadrul a trei module:

M1 – Leadership  24-30.08.2019

M2 – Antreprenoriat 24-30.08.2019

M3 – Dezvoltare personală şi profesională 24-30.08.2019

  1. CONDIŢII DE PARTICIPARE:

– experienţă ca formator de minimum 2 ani şi deţine certificat de formator acreditat CNFPA/ANC;

– experienţă cu privire la temele menţionate mai sus și a mai livrat cursuri în domeniul pentru care aplică;

– experiență în lucrul cu tinerii;

– nu se află în conflict de interese cu MTS sau cu angajații acestuia.

  1. DOCUMENTE NECESARE:

– diplomă de formator acreditat;

– curriculum vitae, redactat în limba română, în format Europass, cu sublinierea aspectelor relevante legate de activitățile specifice de formare;

– scrisoare de intenție, redactată în limba română, din care să rezulte motivația interesului manifestat;

– prezentare sintetică a suportului de curs;

– declarație de disponibilitate;

– recomandări de la structuri organizaționale pentru care a prestat servicii de formare în domeniul pentru care se aplică.

Notă: documentele mai sus menționate se vor depune pe adresa de mail: universitateadevara@mts.ro, în format  PDF, iar la subiect se va completa modulul pentru care se aplică. Perioada de depunere a documentelor este cea prezentată la punctul V. Calendarul de desfășurare, respectiv în perioada 24.07 – 2.08.2019.

III. SELECŢIA:

În cazul în care mai mulți formatori îndeplinesc condițiile de mai sus, selecția se realizează pe baza punctajului obținut, având la bază documentele prezentate.

Criterii de evaluare                                                   Proporție

– experiență specifică în temele abordate               50% (15%-dacă prezintă o singură recomandare, 30%-dacă prezintă două recomandări, 45 %-dacă prezintă trei recomandări; 50%-dacă prezintă mai mult de trei recomandări)

– experiență specifică cu tinerii                                  30%

– scrisoarea de intenție                                                20%

  1. MENŢIUNI:

Activitatea formatorului va fi voluntară, se va desfășura pe perioada alocată fiecărui modul și va consta în: elaborarea suportului de curs, susținerea cursului conform agendei stabilite de formator și reprezentanții MTS și întocmirea unui raport al activității de formare. Pentru formatori se asigură cazare, masă și transport.

  1. CALENDAR DE DESFĂŞURARE:
EtapePerioadă
Promovarea apelului de selecție a formatorilor24.07 – 2.08.2019
Transmiterea documentelor de către aplicanți24.07 – 2.08 2019
Selecția formatorilor05 – 06 august 2019
Afișarea rezultatelor6 august 2019

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.