Apel înscriere participanţi Universitatea de Vară 2019

Divertisment

Ministerul Tineretului şi Sportului prin Direcţia Activităţi pentru Studenţi şi Tabere, organizează în perioada 24 – 30 august 2019, proiectul Universitatea de Vară 2019, cu următoarele teme:

M1 – Leadership

M2 – Antreprenoriat

M3 – Dezvoltare personală şi profesională

 1. Scopul şi Obiectivele Universităţii de Vară 2019:

Scop: Sprijinirea studenţilor în dobândirea de abilităţi, deprinderi, cunoştiinţe elementare în vederea integrării în societate.

Obiective specifice:

O.1 Creșterea gradului de însușire a competențelor: leadership, antreprenoriat, dezvoltare personală şi profesională pentru 90 studenţi pe parcursul a 6 zile.

O.2 Creșterea gradului de participare la cele 3 module a 90 studenţi, pe parcursul a 6 zile.

 1. Perioadă şi loc de desfăşurare:

Judeţ Constanţa, localitate Vama Veche, Complex turistic Club D`or

M1 – Leadership  24-30.08.2019

M2 – Antreprenoriat 24-30.08.2019

M3 – Dezvoltare personală şi profesională 24-30.08.2019

 1. Locuri disponibile: 30 locuri pentru fiecare modul.
 2. Beneficii:
 1. înveţi metode de educaţie non-formală pe care le vei putea folosi în diverse contexte (lucru în echipă, comunicare, abilităţi de prezentare, abilităţi de adaptare la medii diferite etc);
 2. vei avea acces la informaţii din domenii necesare de dezvoltare, precum: leadership, antreprenoriat, dezvoltare personală şi profesională;
 3. experienţă care se adaugă la cv-ul tău;
 4. diplomă de participare.
 5. Condiţii de participare:

5.1 Condiţii obligatorii de participare:

 1. studenţi cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani;
 2. cetăţenie română sau rezidenţă pe teritoriul României;
 3. act de identitate valabil;
 4. act doveditor din care să reiasă că este rezident legal pe teritoriul României;
 5. completarea formularului de candidatură, online, până la data prevăzută la punctul 7 –”Calendar de înscriere şi selecţie”;
 6. alegerea unui singur modul ( alegerea mai multor module duce la descalificare);
 7. participarea pe întreaga durată a sesiunii de formare.

5.2 Condiţii specifice

Candidaţii declaraţi admişi vor transmite în perioada confirmării participării, prevăzută la pct.7, copii ale documentelor menţionate la punctul 5.1, lit, c) şi d), în caz contrar, persoana în cauză fiind descalificată.

 1. Criterii de selecţie

Candidaturile care îndeplinesc Condiţiile de participare, prevăzute la punctul 5, vor fi analizate de către Comisia de selecţie.

Selecţia se va face în ordinea înscrierii candidaturilor pentru fiecare modul, în limita locurilor disponibile. În cazul în care un aplicant declarat admis renunţă la participare, nu confirmă participarea sau nu transnsmite documentele menţionate la punctul 5.1, lit,(a), c) si/sau d), acesta va fi înlocuit cu un alt aplicant, aflat pe lista de rezervă.

În cazul în care un aplicant declarat admis renunţă la participare, nu confirmă participarea sau nu transnsmite documentele menţionate la punctul 5.1, lit,a), c) sau d), acesta va fi înlocuit cu un alt aplicant, aflat pe lista de rezervă, în ordinea punctajului obţinut.

Calendar de înscriere şi selecţie:

 1.  perioada de înscriere candidaţi: – 24 iulie-04 august 2019
 2.  evaluare aplicaţii: – 05-07 august 2019
 3.  afişare rezultate selecţie:– 07 august 2019
 4.  confirmare/renunţare persoane admise:– 07-09 august 2019.
 5. Ce costuri presupune?

Pentru Universitatea de Vară 2019 nu se percepe taxă de participare. Costurile de cazare, masă şi formare sunt asigurate de Ministerul Tineretului şi Sportului, iar costurile legate de transport sunt suportate de către participant.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.