Comunicat de presa – APIA privind respectarea normelor de ecocondiţionalitate – Campania 2019

Economic

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că la acest moment inspectorii Centrelor Judeţene APIA verifică pe teren, pentru Campania 2019, respectarea de către fermieri a normelor de ecocondiţionalitate, în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare.

Ecocondiţionalitatea reprezintă un ansamblu de norme de bază legate de mediu, schimbări climatice, bunele condiţii agricole ale terenurilor, sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor, bunăstarea animalelor pe care fermierii au obligaţia să le respecte pentru a beneficia de sprijinul financiar din fonduri europene şi naţionale, pe tot parcursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, indiferent de mărimea lor.

Respectarea ecocondiţionalităţii este obligatorie inclusiv pe parcelele neeligibile cât şi pe cele care nu mai sunt folosite în scopul producţiei.

Ecocondiţionalitatea cuprinde cerinţele legale în materie de gestionare – SMR (Statutory Management Requirements) şi standardele privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor – GAEC (Good Agricultural and Environmental Condition) stabilite la nivel naţional, în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare în vigoare. 

Conform prevederilor Ordinului MADR/ MMAP/ ANSVSA nr. 352/ 636/ 54/ 2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare, normele privind ecocondiţionalitatea se aplică tuturor fermierii care solicită:
– schemele de plăţi directe (schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, plata pentru tinerii fermieri, schema de sprijin cuplat);
– măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în PNDR 2014-2020 (măsura 10 ‘Agromediu şi climă’, măsura 11 ‘Agricultură ecologică’ şi măsura 13 ‘Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice;
– măsura 14 ‘Bunăstarea animalelor’ – Pachetul a) – plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi Pachetul b) – plăţi în favoarea bunăstării păsărilor (din anul de cerere 2018) prevăzută în PNDR 2014-2020);
– schema de ajutor de stat ŤServicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilorť aferentă măsurii 15 ŤServicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilorť, submăsura 15.1 ŤPlăţi pentru angajamente de silvomediuť, din cadrul PNDR 2014-2020;   
– schema de ajutor de stat ŤSprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împăduriteť, aferentă măsurii 8 ŤInvestiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilorť, submăsura 8.1 ŤÎmpăduriri şi crearea de suprafeţe împăduriteť, din cadrul PNDR 2014-2020;
– măsura 221 – Prima împădurire a terenurilor agricole (pentru angajamentele aflate în derulare prevăzute în PNDR 2007-2013);
– măsura 215 – Plăţi în favoarea bunăstării animalelor (pentru angajamente aflate în derulare prevăzute în PNDR 2007-2013);  
– măsura de restructurare/ reconversie plantaţii viticole cu soiuri de struguri pentru vin;
– alte scheme şi măsuri de sprijin finanţate din fonduri europene sau din bugetul naţional.

În cadrul verificării respectării ecocondiţionalităţii si în vederea stabilirii sancţiunilor pentru nerespectare, se au în vedere următoarele aspecte: neglijenţa, nerespectarea deliberată (intenţia), repetarea, amploarea, gravitatea şi persistenţa. 

Pentru mai multe detalii cu privire la sancţiunile de ecocondiţionalitate, vă rugăm să consultaţi Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 999/ 2016 privind aprobarea sistemului de sancţiuni administrative pentru ecocondiţionalitate aplicabil schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri începând cu anul 2016, cu modificările şi completările ulterioare şi pagina web a instituţiei, la link-ul: http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare/materiale-de-informare-anul-2019.