Guvernul a stabilit mecanismul general pentru implementarea și controlul financiar al sumelor alocate României prin Fondul de Solidaritate al UE

Politic

Guvernul a aprobat ieri un mecanism general pentru gestionarea și controlul financiar al sumelor acodate României prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) în scopul înlăturării pagubelor provocate de dezastre naturale. Decizia dă astfel undă verde utilizării sumei de peste 8,192 milioane euro pe care Comisia Europeană a mobilizat-o în cursul lunii octombrie pentru România prin FSUE în scopul refacerii infrastructurii publice afectate de inundațiile din vara anului 2018 în nord-estul țării. 

Banii urmează să fie virați României în perioada imediat următoare, în contul Secretariatul General al Guvernului (SGG) în calitate de Autoritate coordonatoare și de management pentru FSUE. România are la dispoziție un termen de 18 luni pentru a utiliza și consuma acești bani, termen care curge odată cu transferul grantului în contul SGG. Conform Regulamentului FSUE, orice sumă rămasă neutilizată la finalizarea perioadei de implementare trebuie returnată Comisiei Europene. 
Hotărârea de guvern aprobată astăzi stabilește raporturile dintre instituțiile implicate și aspectele financiar-contabile legate de decontarea cheltuielilor eligibile aferente operațiunilor de urgență și recuperare efectuate pentru înlăturarea pagubelor provocate de dezastre naturale. Reglementările se aplică atât pentru implementarea grantului FSUE acordat României urmare a inundațiilor din vara anului 2018, cât și altor granturi ce vor fi alocate în viitor României din FSUE.

Aspectele specifice privind valoarea ajutorului financiar repartizat fiecărei autorități de implementare, responsabilitățile și atribuțiile părților, precum și documentele justificative care trebuie înaintate de autoritățile de implementare pentru fiecare operațiune solicitată spre decontare Autorității coordonatoare și de management pentru FSUE vor fi stabilite ulterior prin acordurile de implementare subsidiare încheiate cu fiecare autoritate de implementare în parte.
          Rambursarea efectivă din FSUE a cheltuielilor publice eligibile se realizează strict pe baza unui proces de evaluare a documentelor justificative tehnice și economice înaintate de beneficiarii finali, în conformitate cu procedurile de justificare agreate cu Comisia Europeană. De menționat că repartizarea inițială a grantului către fiecare autoritate de implementare, stabilită prin acordurile de implementare, este estimativă, existând posibilitatea realocării sumelor necheltuite între autoritățile de implementare.

Secretariatul General al Guvernului., prin Direcția Coordonare Politici și Priorități, în calitate de Autoritate coordonatoare și de management pentru FSUE, are responsabilitatea de a verifica permanent îndeplinirea condițiilor de accesare a FSUE de către România și de a elabora documentația necesară în vederea solicitării unei contribuții financiare din FSUE prin depunerea unei aplicații.
          Suma de peste 8,192 milioane euro a fost mobilizată de Comisia Europeană, prin FSUE, în scopul refacerii infrastructurii publice afectate de inundațiile din vara anului 2018 în Regiunea ”Nord-Est”, urmare a demersurilor făcute de Guvern și de autoritățile loc.

Guvernul a colaborat cu autoritățile locale pentru fundamentarea aplicației pe care România a depus-o pentru mobilizarea Fondului de Solidaritate, în baza unei evaluări foarte atent realizate a pagubelor înregistrate cu privire la principalele categorii de infrastructuri/cheltuieli de urgenţă.

Granturile din FSUE primite de România se utilizează pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente următoarelor tipuri de operațiuni de urgență și de recuperare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2012 din 2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare, efectuate de către beneficiarii finali eligibili cu respectarea prevederilor legislației naționale și europene și care sunt finalizate până la expirarea termenului de implementare a subvenției, respectiv:
a) repunerea în funcțiune a infrastructurilor și a instalațiilor în domeniile energiei, apelor și apelor uzate, telecomunicațiilor, transporturilor, sănătății și învățământului;
b) furnizarea de cazare temporară și finanțarea serviciilor de salvare pentru satisfacerea nevoilor populației afectate;
c) securizarea infrastructurilor de prevenție și măsurile de protejare a patrimoniului cultural;
d) curățarea zonelor sinistrate, inclusiv a zonelor naturale, în concordanță, după caz, cu abordările centrate pe ecosisteme, precum și refacerea imediată a zonelor naturale afectate, în scopul evitării efectelor imediate provocate de eroziunea solului.
          Beneficiarii finali pot fi unităţile administrativ-teritoriale din zonele afectate,  precum și entitățile publice care utilizează/administrează fonduri publice și/sau patrimoniu public și care funcționează în subordinea/coordonarea sau după caz, în cadrul/sub autoritatea ministerelor de linie, care au efectuat oricare dintre tipurile de operaţiuni eligibile menţionate anterior.
Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) este un instrument financiar nerambursabil creat la nivelul Uniunii Europene pentru situaţii de urgenţă, reglementat prin Regulamentul (CE) nr. 2012/2002, modificat de Regulamentul (UE) nr. 661/2014.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.