INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 12 septembrie 2019

Politic

I.    PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE privind incubatoarele şi acceleratoarele de afaceri
2.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia Internaţională a Francofoniei referitor la stabilirea la Bucureşti a Biroului Regional pentru Europa Centrală şi de Est şi privilegiile şi imunităţile sale pe teritoriul român, semnat la Erevan, la 12 octombrie 2018

II.    ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României
2.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea alin. (2) al art. 61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ
3.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României și modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019
4.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Legii nr.117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

III.    HOTĂRÂRI

1.    HOTĂRÂRE privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru finanţarea în anul 2019 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
2.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Mongoliei privind valabilitatea tratatelor bilaterale, semnat la Ulan Bator, la 28 noiembrie 2018
3.    HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare şi ale valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Curţii de Conturi şi înscrise în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
4.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti S.A.
5.    HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării prin casare a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice – „Transelectrica” – S.A., Sucursala de Transport Bacău, Sucursala de Transport Bucureşti, Sucursala de Transport Cluj, Sucursala de Transport Constanţa, Sucursala de Transport Piteşti, Sucursala de Transport Sibiu şi Sucursala de Transport Timişoara
6.    HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi, după caz, casării a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A., Sucursala de Transport Bacău, Sucursala de Transport Cluj, Sucursala de Transport Constanţa, Sucursala de Transport Craiova, Sucursala de Transport Piteşti, Sucursala de Transport Sibiu şi Sucursala de Transport Timişoara
7.    HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea prefecturilor şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
8.    HOTĂRÂRE pentru modificarea poziţiei nr. 20 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
9.    HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din fucnţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
10.    HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Lugoj, judeţul Timiş, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 1252 aflat în domeniul public al statului şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
11.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2911 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru transmiterea unei părţi din acesta în domeniul public al municipiului Miercurea Ciuc şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
12.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 423, aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi pentru modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
13.    HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
14.    HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Galaţi, din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
15.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de cooperare culturală între Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale din România şi Ministerul Educaţiei, Ştiinţei, Culturii şi Sportului din Georgia semnat la Bucureşti, la 15 aprilie 2019
16.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1502/2007
17.    HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov, precum şi modificarea şi completarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a bunurilor aflate în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov, după comasare, prevăzute în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
18.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Tomşani, judeţul Vâlcea
19.    HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului municipiului Brad, judeţul Hunedoara
20.    HOTĂRÂRE privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale – pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicamente Buzău
21.    HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/501 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 martie 2019 privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri și de persoane cu privire la retragerea  Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune
22.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Administrația Națională „Apelor Române”, aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor

IV.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Anularea aprobării memorandumului din data de 14.05.2019 cu tema: „Planul anual 2019 al Agenției de Cooperare Internațional pentru Dezvoltare (RoAid)” și aprobarea „Planului anual 2019 al Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAid)”, aferent Notei de informare nr. B1-3-1/269 din data de 27.02.2019

V.    INFORMĂRI
1.    INFORMARE referitoare la: Implementarea de către Ministerul Finanțelor Publice a măsurilor adoptate prin Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale
2.    INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru Președintele României din anul 2019

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.