Legea prin care se recunoaşte Limba semnelor române ca limbă maternă a persoanelor surde şi hipoacuzice – promulgată

Politic

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea privind recunoaşterea Limbii semnelor române ca limbă maternă pentru persoanele surde şi hipoacuzice din România.

„Se recunoaşte Limba semnelor române (LSR) drept limbă maternă a persoanele surde sau/şi hipoacuzice din România. (…) Persoanele surde sau/şi hipoacuzice sunt persoanele cu deficienţe de auz, lipsite total sau parţial de auz, care pentru a comunica utilizează LSR şi un sistem de comunicare bilingv. Comunitatea persoanelor care folosesc LSR reprezintă o minoritate lingvistică şi culturală, cu dreptul de a folosi, păstra, dezvolta şi întreţine cultura surzilor, de a spori şi moşteni propria limbă maternă”, prevede legea iniţiată de deputatul liberal Adriana Săftoiu.

Guvernul, în colaborare cu asociaţiile şi organizaţiile care reprezintă drepturile persoanele surde sau/şi hipoacuzice, va iniţia şi susţine politici publice de promovare culturală, profesională, în beneficiul acestor persoane.

De asemenea, persoanele surde sau/şi hipoacuzice vor avea dreptul să folosească LSR în raporturile cu autorităţile şi instituţiile centrale şi locale, publice sau private, pentru a-şi exercita drepturile cetăţeneşti. Autorităţile vor avea obligaţia de a pune gratuit la dispoziţia persoanelor surde sau/şi hipoacuzice interpreţi autorizaţi în LSR, conform legislaţiei în vigoare. Accesul la interpret autorizat în LSR se va acordă la cerere sau din oficiu.

Predarea LSR, ca primă limbă, este facultativă de la grădiniţă până la facultate, statului român revenindu-i obligaţia de a asigura mijloacele necesare care să răspundă în acest sens nevoilor persoanelor surde sau hipoacuzice şi familiilor din care provin. Predarea LSR va fi asigurată de profesori surzi sau fără deficienţe de auz care au urmat cursuri de formare şi au obţinut calificarea pentru utilizarea LSR, conform legislaţiei în vigoare.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării autorizează şi acreditează programe de studii universitare pentru disciplina LSR, la solicitarea instituţiilor de învăţământ superior.

Statul român garantează şi asigură copiilor şi elevilor surzi şi/sau hipoacuzici dreptul de a învăţa, de a se instrui şi de a susţine examenele şcolare în LSR.

Elevilor surzi sau hipoacuzici înscrişi în învăţământul de masă li se va asigura, la cerere, dreptul de a susţine examenele în limba maternă, respectiv LSR, cu condiţia depunerii cererii la conducerea instituţiei de învăţământ cu cel puţin 60 de zile înaintea susţinerii examenului. Acelora care susţin probe la limba română în scris, indiferent de forma de învăţământ, li se va asigura pentru examinare profesori cunoscători ai LSR.

Predarea în şcolile speciale se poate face numai de către cadre didactice autorizate de instituţiile abilitate sau care au absolvit cursuri de învăţământ superior pentru învăţarea LSR. Predarea prin metoda bilingvă atât în grădiniţe, cât şi în şcoli se poate face numai de către persoane specializate în predare cu metode bilingve.

Persoanele surde sau/şi hipoacuzice vor avea dreptul, la cerere, să fie asistate de un interpret autorizat în LSR pentru susţinerea examenului în vederea obţinerii carnetului de şofer, precum şi în situaţii care implică instanţe de anchetă sau de judecată.

În termen de 2 ani de la publicarea legii în Monitorul Oficial toate ministerele şi instituţiile subordonate sunt obligate să coreleze propria legislaţie cu prevederile acestei legi şi să ia toate măsurile necesare pentru a respecta dreptul persoanelor surde sau/şi hipoacuzice de a folosi LSR în relaţia cu instituţiile statului român. AGERPRES

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.