Managementul cazurilor de violență la nivelul unităților de învățământ preuniversitar

Social

Faptele de violență verbală, fizică, psihologică – bullying, emoţională, sexuală, socială, culturală, cibernetică, cât şi orice alte activităţi sau comportamente care pot pune în pericol sănătatea sau integritatea beneficiarilor primari şi a personalului din învăţământ, sunt gestionate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar conform Procedurii privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și a personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate, în mediul școlar și a suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar (aprobată prin ordinul de ministru nr. 6.235/2023)

Procedura reglementează modalitățile de lucru, regulile aplicabile și responsabilitățile persoanelor implicate în managementul interinstituțional şi multidisciplinar al:

 1. cazurilor de violență ușoară între antepreșcolari/preșcolari/elevi, săvârșită în mediul școlar || descarcă schema de management
 2. cazurilor de violență gravă între preșcolari/elevi, săvârșită în mediul școlar || descarcă schema de management
 3. cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, săvârșită de membri ai personalului unității de învățământ, în mediul școlar || descarcă schema de management
 4. cazurilor de violență asupra personalului unității de învățământ, săvârșită de elevi, în mediul școlar || descarcă schema de management
 5. suspiciunilor de violență comisă asupra copilului în afara mediului școlar || descarcă schema de management
 6. cazurilor de suspiciune de consum de substanțe psihoactive în rândul elevilor || descarcă schema de management
 7. cazurilor de suspiciune de port sau folosire, fără drept, de obiecte periculoase sau suspiciunea săvârșirii, de către elevi, a unei infracțiuni în mediul școlar || descarcă schema de management

Cazurile de violență pot fi raportate:

 • de elevi, părinți sau cadre didactice;
 • verbal sau în scris;
 • oricărui membru al personalului școlii;
 • confidențial, prin mesaje la cutia cu sesizări/alte mijloace puse la dispoziție de școală.

Personalul școlii protejează elevii și părinții care raportează fapte de violență împotriva oricărei forme de discriminare sau răzbunare din partea celorlalți.

Prevederi principale: 

 • dacă e martorul unei fapte de violență, personalul școlii are obligația să elimine riscurile, să apeleze numărul unic de urgenţă 112 și să le redea elevilor sentimentul de siguranță fizică și emoțională;
 • în cazul faptelor de violență care constituie infracțiunidirectorul este obligat să sesizeze poliția;
 • în cazul faptelor de violență gravă asupra minorilor (săvârșite de preșcolari/elevi/ personalul școlii) directorul școlii este obligat să sesizeze 119 (DGASP);
 • personalul școlii este obligat să comunice cu părinții/reprezentanții legali despre situația de violență/corelată în absența antepreșcolarului/preșcolarului/elevului, în prezența consilierului și/sau mediatorului școlar, într-un spațiu care asigură confidențialitatea celor implicați;
 • personalul școlii realizează/contribuie la analiza cazului de violență, după caz, în colaborare cu instituțiile abilitate – pentru prevenirea revictimizării, intervievarea repetată a victimei/victimelor este interzisă;
 • personalul școlii stabilește și aplică măsuri de sprijin pentru victime și autori, respectiv sancțiuni pentru autori;
 • personalul UIP este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la identitatea persoanelor implicate în situația de violență – autori și victime – respectiv a celor implicați în situațiile corelate, față de toți membrii comunității școlare, cu excepția persoanelor care au responsabilități sau constituie persoane-resursă în managementul cazului.
 • în paralel cu managementul cazului, personalul școlii completează Fișa de management a cazurilor de violență și o transmite spre înregistrare Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței;
 • în paralel cu managementul cazului, dacă e necesar, Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței revizuiește Planul școlii de prevenire și reducere a violenței în mediul școlar și aplică măsuri de prevenire a fenomenului.

 Măsuri de sprijin recomandate:

 • consiliere de grup şi/sau individuală;
 • organizarea şi recomandarea participării la întâlnirile unui grup tematic de suport;
 • organizarea şi recomandarea participării copiilor implicaţi în situaţii de violenţă la activităţi de dezvoltare a abilităţilor socio-emoționale şi a strategiilor de autoreglare emoţională în momente de stres;
 • referirea/recomandarea pentru intervenţie psihologică şi psihoterapeutică;
 • identificarea resurselor pentru angajarea unui terapeut care să asiste copilul victimă sau autor pe parcursul unei perioade de timp – servicii de tip shadow;
 • activităţi de combatere a discursului instigator la ură, a discriminării, a marginalizării, a normelor sociale care favorizează violenţa;
 • activităţi de mediere a conflictelor, prin abordări restaurative – excepţie victimele violenţei de gen;
 • transferul la o altă clasă/formaţiune de studiu, în cazul elevilor victime ale unor situaţii de violenţă, la solicitarea părinţilor/reprezentanţilor legali.

Conform legii nr. 198/2023, sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor, în funcţie de gravitatea faptelor, sunt:

 • observaţie individuală;
 • mustrare scrisă;
 • retragerea temporară sau pe durata întregului an şcolar a burselor de care beneficiază elevul;
 • mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;
 • suspendarea elevului pe o durată limitată de timp;
 • preavizul de exmatriculare;
 • exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ;
 • exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în altă unitate de învăţământ;
 • exmatricularea fără drept de reînscriere pentru elevii din învăţământul postliceal.

Rolul Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității (CPEV):

 • coordonează elaborarea, revizuirea şi aplicarea Planului de prevenire şi reducere a violenţei în mediul şcolar al unității de învățământ preuniversitar;
 • analizează factorii școlari care au condus la săvârșirea faptelor de violență și dacă e necesar revizuiește Planului de prevenire şi reducere a violenţei în mediul şcolar al unității de învățământ preuniversitar;
 • înregistrează cazurile de violență săvârșite în mediul școlar;
 • realizează un raport privind incidența, respectiv prevenirea violenței, pe care îl comunică Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC), în vederea includerii acestuia în raportul general privind starea şi calitatea învăţământului în anul şcolar respectiv.

Colaborarea cu poliția 

Poliția este sesizată prin 112 sau prin dispeceratul subunităților de poliție, astfel că cel mai apropiat polițist se va prezenta la școală în cel scurt timp posibil.

Măsuri/activități specifice poliției:

 • controlul corporal;
 • controlul bagajelor;
 • conservarea probelor;
 • aplicarea de sancțiuni contravenționale; 
 • audierea autorilor, victimelor și martorilor;
 • conducerea persoanelor implicate la sediul subunității de poliție. 

În urma evenimentului structura pentru siguranța școlară va realiza, după caz, o analiză a acestuia.

Reținerea şi arestarea preventivă pot fi luate faţă de minor numai în mod excepţional, numai dacă efectele pe care privarea de libertate le-ar avea asupra personalităţii şi dezvoltării acestuia nu sunt disproporţionate faţă de scopul urmărit prin luarea măsurii.

Colaborarea cu Serviciile publice de asistență socială

 • Serviciile publice de asistență socială sunt sesizate prin 119; 
 • Dacă situația sesizată la 119 este încadrată ca urgență (abuz sexual, munci intolerabile și trafic de minori, copilul refuză să meargă acasă), DGASPC trimite echipa mobilă (asistent social/psiholog de la DGASPC) la unitatea de învățământ pentru evaluarea inițială și gestionarea situației la fața locului, în maxim o oră. 
 •  În situațiile care nu reprezintă o urgență, reprezentanții SPAS, la solicitarea DGASPC, realizează evaluarea inițială a situației în maximum 72 de ore de la înregistrarea cazurilor la DGASPC. 
 • După înregistrarea cazului la DGASPC în urma sesizării la 119, directorul DGASPC desemnează un manager de caz, care va constitui o echipă multidisciplinară și interinstituțională, potrivit prevederilor HG 49/2011 (asistent social, psiholog, medic, polițist, jurist, cadru didactic). 
 • Echipa multidisciplinară și interinstituțională,  sub coordonarea managerului de caz:
  • evaluează cazul; 
  • elaborează, aplică și monitorizează Planul de reabilitare și reintegrare socială 
 • DGASPC și furnizorii privați pot oferi servicii specializate pentru copii și familia/ familiile acestora în cadrul centrelor de consiliere pentru copiii abuzați, neglijați, exploatați, centrelor de consiliere pentru copiii victime ale traficului, centrelor de prevenire a abuzului, neglijării, exploatării copilului, iar în lipsa acestora – centrelor de consiliere pentru părinți și copii, centrelor de zi.

Schemă responsabilități (click pe imagine pentru a o mări)

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook , Instagram , YouTube , TikTok , Twitter .