Modificarea somajului tehnic

Social
Guvernul a publicat OUG 32/2020, care aduce modificări și clarificări cu privire la indemnizațiile de șomaj tehnic suportate din bugetul de stat. Aceste modificari au fost facute in urma propunerilor și recomandărilor transmise de mediul de afaceri către Guvern, precum si a înțelegerii de către factorii de decizie din mediul public cu privire la faptul că reglementarea inițială (OUG 30/2020) ar fi oferit un cadru mai puțin echitabil pentru a sprijini angajatorii români în această perioadă de criză.

    În baza prevederilor OUG 32/2020 au fost introduse următoarele modificări relevante din perspectiva indemnizațiilor de șomajul tehnic:

1. S-a abrogat obligația prezentării certificatului de situații de urgență pentru angajatorii care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice, pentru aprobarea plății indemnizației pentru șomajul tehnic suportat din fondul de șomaj. Acest certificat există, dar se utilizează în alte situații.
2. S-a abrogat plafonarea la cel mult 75% dintre salariații cu contracte de muncă active la nivelul angajatorului în ceea ce privește posibilitatea de a beneficia de indemnizația de șomaj tehnic decontată de stat;
3. S-a abrogat condiția angajatorilor care își reduc activitatea ca urmare a epidemiei de COVID-19 de a înregistra o diminuare a încasărilor în luna martie cu cel puțin 25% față de media încasărilor pentru perioada ianuarie-februarie 2020. 
4. Toți angajatorii urmează aceeași procedură când solicită decontarea indemnizațiilor pentru șomajul tehnic de la bugetul fondului de șomaj.

Procedura efectivă de acordare a indemnizației și alte aspecte:

1. Pe perioada stării de urgență, angajatorii care își reduc activitatea ca urmare a epidemiei de COVID-19 și suspendă contractele muncă pentru situația de șomaj tehnic – art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, beneficiază de indemnizație plătită din bugetul fondului de șomaj, în procent de 75% din salariul brut de bază, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea legii bugetului asigurărilor sociale (Legea nr. 6/2020). 
2. Salariul mediu brut în anul 2020 este suma de 5.429 lei, astfel că indemnizația brută nu poate depăși suma de 4.071 lei.
3. Indemnizația este supusă impozitului pe venitul din salarii, contribuției la asigurările sociale și contribuției la asigurările de sănătate, conform prevederilor din Codul fiscal.
4. Faptul generator al taxelor se realizează la momentul încasării de către angajator a indemnizației brute, primite de la fondul de șomaj, iar termenul de declarare și plată este data de 25 a lunii următoare faptului generator.
5. Pentru indemnizația brută suportată din bugetul fondului de șomaj, nu se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă.

Depunerea documentației

Angajatorii aflați în sfera prezentei ordonanțe depun prin poșta electronică la agențiile de ocupare a forței de muncă la care sunt arondați, următoarele documente:

–    o cerere semnată și datată de reprezentantul legal ( descărcați doc.)
–    o declarația pe propria răspundere ( descărcați doc.)
–    lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizații. ( descarcați doc.)

Aceste documente se depun în luna curentă pentru luna anterioară. Prin urmare, în cazul suspendării contractelor de muncă pentru somajul tehnic din luna aprilie, documentele se depun dupa data de 01.05.2020, in orice zi a lunii mai.

Agențiile de ocupare a forței de muncă au obligația să efectueze plata sumelor aferente indemnizațiilor de șomaj tehnic în termen de cel mult 15 zile de la depunerea documentelor. Plata se va face în conturile băncilor comerciale unde angajatorii își au conturile deschise.

Angajatorii au obligația să plătească salariaților indemnizația cuvenită în maxim 3 zile lucrătoare de la încasarea sumelor.

Angajatorul răspunde de corectitudinea și veridicitatea datelor transmise către agențiile de ocupare a forței de muncă în vederea încasării indemnizațiilor aferente șomajului tehnic.

Ordonanța reglementează următoarele situații noi:

1) În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte de muncă, dintre care cel puțin unul este cu normă întreagă și este activ pe perioada stării de urgență, această persoană nu beneficiază de indemnizație de șomaj tehnic suportată din buget.
2) În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă, și toate sunt suspendate ca urmare a stării de urgență, beneficiază de indemnizația suportată din buget, doar la contractul individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.
3) Dacă bugetul angajatorului permite, acesta poate suporta diferența până la minim 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă. 
Această prevedere se referă la situația în care, pe perioada șomajului tehnic, salariații vor beneficia de minim 75% din salariul de baza corespunzător locului de muncă ocupat, urmând a fi decontată de la bugetul de stat doar indemnizația în cuantum de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr.6/2020. 

Astfel, angajatorul va suporta din bugetul propriu diferenta de la 75% din câștigul salarial mediu brut la 75% din salariul de baza al salariatului. Aceasta situatie se aplica in cazul in care, spre ex. salariatul are un salariu brut de 10.000 lei.

4) Perioada în care se beneficiază de indemnizația plătită din bugetul fondului de șomaj, constituie stagiu de cotizare privind concediile medicale conform legislației în domeniu.

În vederea suspendării contractelor de muncă pentru somaj tehnic ale salariaților societăților care își reduc activitatea pe perioada stării de urgență, vă transmitem, atașat, un draft de Decizie (descărcați doc.), cu următoarele precizări:

1.  Decizia de suspendare a contractelor de muncă trebuie înregistrată în REVISAL cu 24 de ore inainte de intrarea efectiv in somaj;
2. Se renunță la plafonarea la cel mult 75% dintre salariații cu contracte de muncă active la nivelul angajatorului în ceea ce privește posibilitatea de a beneficia de indemnizația de șomaj tehnic decontată de stat;
3. Nu mai există nicio raportare la un anumit nivel de scădere a încasărilor/veniturilor (%) la nivelul angajatorului față de perioada anterioară pentru a beneficia de decontarea de la bugetul de stat a indemnizațiilor de șomaj tehnic;
4.  Indemnizatia de somaj se cumulează cu pensia.
5.  În cazul în care sunt salariați care au mai multe contracte de muncă la diferiti angajatori, iar la angajatorul la care are un contract cu normă întreagă este luată decizia de șomaj tehnic, iar la ceilalți angajatori rămâne cu contractele de muncă cu normă parțială active, indemnizația de șomaj este decontată de la bugetul de stat. Dacă cel puțin un contract de muncă cu normă intreagă este activ, atunci indemnizația de somaj nu se va deconta.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.