Publicarea Ghidului solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”

Social

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură informează potenţialii beneficiari că, prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 495/01.10.2019, a fost aprobat Ghidul solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014 – 2020 sesiunea 3/2020.

Scopul submăsurii 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvo-mediu” este reducerea numărului de intervenţii silvotehnice în pădure şi promovarea tehnologiilor de exploatare a lemnului cu impact redus asupra solului (silvicultură cu impact redus), prin promovarea de angajamente voluntare care depăşesc cerinţele obligatorii relevante prevăzute în cadrul legislaţiei naţionale în domeniul gestionării pădurilor.

Beneficiarii schemei pot fi:
a) Unităţile administrativ-teritoriale care au în proprietate publică sau privată terenuri forestiere;
b) Persoanele fizice şi juridice care au în proprietate privată terenuri forestiere;
c) Asociaţii ale beneficiarilor precizaţi la lit. a) şi b), conform prevederilor Ordinul MADR 1002/2016, modificat şi completat prin Ordinul MADR nr. 1464/2018 constituite în baza legislaţiei în vigoare.

Calitatea de beneficiar eligibil se dovedeşte prin prezentarea documentelor precizate în Secţiunea V a cererii de sprijin (Anexa 1) la categoria Documente referitoare la forma de organizare a solicitantului.

Sprijinul acordat în cadrul acestei scheme este de tip compensatoriu şi este acordat anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit, costurile suplimentare şi tranzacţionale suportate de deţinătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani.

În cadrul schemei sunt compensate două tipuri de angajamente, ale căror cerinţe specifice sunt încadrate în următoarele două pachete:
a) Pachetul 1 – Asigurarea de zone de linişte;
b) Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri (Pachetul 2 poate fi aplicat doar în combinaţie cu Pachetul 1).
Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza prezentei Scheme este de 100%.
Valorile plăţilor compensatorii acordate sunt următoarele:
– 38 euro pe an şi pe hectar pentru suprafaţa angajată în cadrul Pachetului 1;
­ 137 euro pe an şi pe hectar pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2.

Pentru suprafeţe cuprinse între 100 ha şi 500 ha (inclusiv) sprijinul financiar se acordă 100% din valoarea plăţii compensatorii.

Pentru suprafeţe mai mari de 500 ha se aplică degresivitatea suportului financiar, astfel că nivelul plăţilor va fi ajustat după cum urmează:
– pentru suprafaţa cuprinsă între 500,01 ha şi 1000 ha se va acorda 85% din valoarea plăţii compensatorii;
– pentru suprafaţa cuprinsă între 1000,01 ha şi 5000 ha se va acorda 65% din valoarea plăţii compensatorii;
– pentru suprafaţa mai mare de 5000 ha se va acorda 50% din valoarea plăţii compensatorii.

Degresivitatea se aplică suprafeţelor angajate mai mari de 500 de hectare pentru ambele pachete.

Pentru sesiunea 3, pentru a oferi timp suficient potenţialilor beneficiari de a pregăti dosarele tehnice necesare accesării schemei de ajutor de stat, începând cu publicarea pe site-ul APIA a Ghidului solicitantului, sesiunea 3 şi până la lansarea sesiunii de depunere a cererilor de sprijin/plată (termen estimat: 2 martie 2020), se pot efectua următoarele acţiuni premergătoare:
– Înregistrarea potenţialilor beneficiari în Registrul Unic de Identificare(RUI) gestionat de APIA,
– Identificarea terenurilor forestiere, întocmirea dosarului tehnic de către proiectant/ocol silvic etc. şi avizarea dosarului tehnic de către GF,
– Transmiterea avizului, fişei rezumative şi fişierelor pe suport CD de către GF la APIA,
– Incărcarea informaţiilor în IPA-online APIA şi rezolvarea eventualelor inadvertenţe/ inconsistenţe,
– Completarea cererii de sprijin online (în aplicaţia electronică M15, disponibilă pentru sesiunea 3) de către potenţialii beneficiari şi verificarea modului de preluare a informaţiilor din dosarul tehnic, fără selectarea statusului „Depus”.

Pentru mai multe detalii, Ghidul solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014 – 2020 sesiunea 3/2020 poate fi consultat pe site-ul APIA, la link-ul: http://www.apia.org.ro/files/pages_files/19-10-02-11-58-56GS_M15_sesiunea_3_editia_I.pdf.

Sesiunea 3 de depunere a cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat se estimează a se desfăşura în perioada 2 martie – 15 mai 2020, alocarea financiară fiind de cca. 29.000.000 euro. Pentru această sesiune, cererea de sprijin reprezintă şi cerere de plată pentru anul 1 (1 ianuarie- 31 decembrie 2020).

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.