INFORMAŢIE DE PRESĂ privind acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 28 noiembrie 2019

Politic

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru continuarea dezvoltării capabilității operaționale aeriene cuprinse în Etapa de tranziție inițială a Concepției de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană în cadrul programului “Avion multirol al Forțelor Aeriene”

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019
3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019  

III. HOTĂRÂRI 
1. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri destinate organizării, desfăşurării şi finanţării, în anul 2019, a paradei militare naţionale prilejuite de data de 1 Decembrie – Ziua Naţională a României
2. HOTĂRÂRE pentru modificarea art.2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.223/2019 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara S.A. pentru anul 2019
3. HOTĂRÂRE pentru modificarea art.2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.224/2019 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. pentru anul 2019 
4. HOTĂRÂRE privind decertificarea definitivă a unor cheltuieli aferente proiectelor finanţate prin Programul Operaţional ”Asistenţă Tehnică” 2007 – 2013
5. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.246/2010 privind numirea guvernatorului şi a viceguvernatorului României în Consiliul Guvernatorilor Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre, a Hotărârii Guvernului nr.921/2018 pentru stabilirea nivelului de reprezentare a României în Consiliul Guvernatorilor şi Consiliul Directorilor Băncii Internaţionale de Investiţii şi în Consiliul Băncii Internaţionale de Cooperare Economică, precum şi a Hotărârii Guvernului nr.110/2019 pentru stabilirea nivelului de reprezentare a României în Consiliul guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură
6. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj
7. HOTĂRÂRE privind rechemarea unui consul general
8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ”Achiziţie sistem integrat pentru controlul de securitate”
9. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Regiei Autonome ”Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
10. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Alba de către domnul Hălălai Dănuț-Emil
11. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Arad de către doamna Horgea Florentina
12. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Arad de către domnul Damian Vasilică
13. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Harghita de către domnul Andrei Jean-Adrian
14. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Sălaj de către domnul Florian Florin
15. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Suceava de către doamna Adomnicăi Mirela-Elena
16. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Arad de către doamna Popa Olimpia-Neliana
17. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reparații capitale și modernizare clădire corp C2-etajele 4,5,6 aflată în administrarea Institutului de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M Georgescu Iași”

IV. MEMORANDUMURI 
1. MEMORANDUM cu tema: transmiterea către Parlamentul României a propunerii de acordare a cetăţeniei române cu titlul de ”cetăţenie de onoare”, pentru servicii deosebite aduse ţării şi naţiunii române, domnului Menachem Hacohen, cetăţean israelian
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante din structura organizatorică a Direcției Naționale de Probațiune și serviciilor de probațiune

V. INFORMĂRI 
1. INFORMARE privind transferul unei sume de bani confiscate de către Monaco către Statul Român
2. INFORMARE privind activităţile derulate la nivelul MAI, în contextul desfăşurării procesului electoral pentru alegerea Preşedintelui României – Turul II (24 noiembrie 2019)
3. INFORMARE privind procedurile de selecţie a organizaţiilor neguvernamentale în cadrul Colegiului pentru Consultarea Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă Prim-Ministru (C.C.A.F)
4. Discuție preliminară asupra oportunității acordării unui ajutor umanitar de urgență Albaniei

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.