Guvernul României a aprobat Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România

Social

La solicitarea Ministerului Sănătății, Guvernul României a aprobat în ședința de Guvern de astăzi, 3 februarie 2022, Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România.

Actul normativ aduce mai multe completări care vizează îmbunătățirea mecanismului de completare a Formularului digital de intrare în România (PLF).

În acest sens, pentru identificarea contacților unei persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 și pentru prevenirea expunerii persoanelor la COVID-19, documentul prevede creșterea termenului în care o persoană are obligația de a completa Formularul digital de intrare în România de la 24 de ore la cel mult 72 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României.

Obligația persoanelor de a completa formularul nu este considerată a fi îndeplinită în cazul introducerii în formular date de identitate eronate sau incomplete.

Prin excepție, pentru minori și persoanele lipsite de capacitate de exercițiu (ex. minori, persoane cu handicap), obligația de a completa formularul revine părinților, tutorelui sau reprezentantului legal.

Noua OUG prevede și unele categorii de personal exceptate, care vor avea obligația de a completa formularul, o singură dată la intrarea în România, prin bifarea opțiunii „personal exceptat” de pe formular.

Acestea sunt:

a) Piloții de aeronave și personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de locomotivă și personalul feroviar;
b) Conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care asigură transportul de marfă, precum și conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care asigură transport de persoane;
c) Personalul navigant maritim și fluvial, precum și personalul de deservire a platformelor maritime,,
d) personalul navigant îmbarcat la bordul navelor, elicopterelor și personalul de deservire a platformelor maritime situate în zona economică exclusivă a României și care nu se deplasează pe teritoriul altui stat;c) polițiștii care participă la misiuni de aducere în România, sub escortă, a persoanelor urmărite internațional și a celor transferate în vederea continuării executării pedepsei cu închisoarea în conformitate cu prevederile Legii nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
e) personalul implicat în executarea misiunilor de transport pacienți ai serviciului medical la și din unități sanitare aflate în afara teritoriului României.
f) Persoanele în vederea deplasării la locul de muncă tranzitează frontiera de stat cel puțin o data în 24 de ore.

O altă modificare se referă la datele cu caracter personal care sunt stocate pe o perioadă de 6 luni de la data completării formularului. La expirarea perioadei de 6 luni, datele cu caracter personal aferente fiecărui formular sunt șterse automat, prin utilizarea unor proceduri ireversibile.

S-a mai reglementat și posibilitatea ca plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii să se depună la judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are sediul direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București emitentă a procesului verbal.

De asemenea, valoarea contravențiilor care pot fi aplicate pentru nerespectarea obligațiilor ce revin fiecărei persoane la completarea PLF a scăzut de la intervalul 500 lei – 3000 lei, la 2000-3000 lei.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook , Instagram , YouTube , TikTok .