INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 8 august 2019

Politic

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE privind căutarea persoanelor dispărute (Primă lectură)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/LG.pdf

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea turismului balnear
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/NFHG.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2011 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-8.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST S.A Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/NFHG-2.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea „CONVERSMIN” S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/NFHG-3.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ” Autostrada Sibiu-Piteşti”- Secţiunea 1 Sibiu – Boiţa
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-9.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-10.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale „Aeroporturi – Bucureşti” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-1.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea alineatului (1) al articolului 15 şi a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-11.pdf

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind pentru aprobarea Regulamentului privind modelul uniformei de serviciu, însemnele distinctive şi accesoriile care însoţesc portul acesteia, durata normată de utilizare, condiţiile de acordare şi personalul vamal care beneficiază de uniformă
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-7.pdf

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi transmiterea acestuia în administrarea Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-12.pdf

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-13.pdf

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Mediului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-14.pdf

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea unor bunuri din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, prevăzute în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptăţite
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-6.pdf

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK-S.A în numele şi în contul statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-15.pdf

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-16.pdf

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Constanţa, Buzău, Giurgiu, Vrancea, Dolj, Prahova, Timiş şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-3.pdf

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în municipiul Bucureşti şi judeţul Cluj, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-4.pdf

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 1771 aflat în domeniul public al statului pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., şi pentru modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-17.pdf

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea regimului juridic al unor blocuri de locuinţe din municipiul Ploieşti, judeţul Prahova, construite prin Programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la vânzarea acestora
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-5.pdf

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Hănţeşti, judeţul Suceava
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HGNFANEXA-2.pdf

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Bucecea, judeţul Botoşani
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HGNFANEXA-2-1.pdf

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

24. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea Programului Naţional de Reformă 2019 şi a Recomandărilor Specifice de Ţară 2019
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/MEMO-1.pdf

2. MEMORANDUM cu tema: Evaluarea naţională şi planul de acţiune pentru îndeplinirea condiţiei favorizante privind „Planificarea actualizată pentru investiţiile necesare în sectorul apei şi cel al apelor uzate”, prevăzută prin propunerea de Regulament CE de stabilire a unor prevederi comune pentru o serie de fonduri UE post 2020 (CPR)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/MEMO.pdf

3. MEMORANDUM cu tema: Cloud-ul Guvernamental
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/MEMO-2.pdf

25. PUNCTE DE VEDERE
1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 12 iniţiative legislative parlamentare

Notă: Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.