LEGE nr. 229 din 25 noiembrie 2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației

EMITENT PARLAMENTUL ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 26 noiembrie 2019 Parlamentul României adoptă prezenta lege. ARTICOL UNIC Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75 din 7 septembrie 2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea […]

Continue Reading

ORDONANȚĂ nr. 20 din 21 august 2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 23 august 2019 În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VII poziția a 2-a din Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță. Articolul I Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în […]

Continue Reading

NORME METODOLOGICE din 12 august 2019 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean

EMITENT MINISTERUL TRANSPORTURILOR Nr. 1.158 din 12 august 2019MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Nr. 2.336 din 12 august 2019 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 19 august 2019 Notă Aprobate prin ORDINUL nr. 1.158/2.336/2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 684 din 19 august 2019. Articolul 1 Prezentele norme metodologice stabilesc cadrul de aplicare a […]

Continue Reading

ORDONANȚĂ nr. 13 din 12 august 2019 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019

EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 14 august 2019 În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță. Articolul 1 Bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2019, aprobate prin Legea […]

Continue Reading

HOTĂRÂRE nr. 565 din 8 august 2019 privind rechemarea și numirea unui consul general

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul Românei adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1 Domnul Adrian Georgescu se recheamă din calitatea de consul general, șef al Consulatului General al României la Milano, Republica Italiană. Articolul 2 Domnul Adrian Georgescu își va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare […]

Continue Reading

Legea care modifică un articol din Codul fiscal privind încurajarea sponsorizărilor, promulgată

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea care prevede ca aceia care efectuează sponsorizări sau acte de mecenat, precum şi cei care acordă burse private să scadă din impozitul pe profit datorat suma aferentă cotei de 0,75% la cifra de afaceri. Actul normativ modifică art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea 227/2015 privind Codul […]

Continue Reading

LEGE nr. 147 din 22 iulie 2019 pentru modificarea și completarea Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010

EMITENT PARLAMENTUL ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 24 iulie 2019 Având în vedere prevederile Directivei 2011/85/UE a Consiliului din 8 noiembrie 2011 privind cerințele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 306 din 23 noiembrie 2011, ținând cont de concluziile exprimate în […]

Continue Reading

LEGE nr. 144 din 18 iulie 2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local

EMITENT PARLAMENTUL ROMÂNIEI Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 19 iulie 2019 Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNIC Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările […]

Continue Reading

DECRET nr. 586 din 17 iulie 2019 privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit

EMITENT PREȘEDINTELE ROMÂNIEI Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 19 iulie 2019 În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului și Medaliei […]

Continue Reading

LEGE nr. 130 din 11 iulie 2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

EMITENT PARLAMENTUL ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul I Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se […]

Continue Reading